• Vattenburen värme
  • Referenser
  • Offentliga byggnader
  • Radiatorer

Tromsö hamnterminal får Purmo TP radiatorer och nedsänkta konvektorer

Hamnterminalen i Tromsö är en viktig punkt för godstrafik och passagerartrafik. Den nya terminalen omfattar cirka 12.000 kvm och i den ingår gods- och passagerarterminal, kontor, restauranger, busstation och ankomsthall för Hurtigrutten.

 

Som värmelösning har man valt Thermopanel V4 radiatorer samt Aquilo golvkonvektorer från Purmo.

Prisbilden var rätt och vi visste av erfarenhet att det blir en snygg värmelösning med Purmo Aquilo, säger Andreas Nilsson.

– Vi kände till Purmos sortiment sedan tidigare och har gjort flere lyckade installationer i Sverige. Prisbilden var rätt och vi visste av erfarenhet att det blir en snygg värmelösning med nedsänkta konvektorer, Purmo Aquilo, säger Andreas Nilsson, avdelningschef vid Bravida Norge i Tromsö.

– Tiden var rätt avgörande för oss. Vi funderade på att gjuta in värmen eller att låta bli. I detta fall slitsade vi fåror för nedsänkta konvektorer på förhand, eftersom vi ville få klart golvet innan värmeinstallationen tog vid. Först monterade vi konvektorerna och i ett senare skede ram och galler. Konvektorerna skyddas under byggtiden. Själva monteringen utfördes mycket smidigt, konstaterar Andreas.

– Arkitekt och byggherre var nöjda med valet och vi hoppas på fler liknande case.

Purmo Aquilo golvkonvektorer.Purmo Aquilo golvkonvektorer.

Golvkonvektorer är en diskret värmelösning framför stora fönsterpartier.Golvkonvektorer är en diskret värmelösning framför stora fönsterpartier.

Tromsø hamnterminal fungerar som ankomsthall för Hurtigrutten. 

Tromsö hamnterminal fungerar som ankomsthall för Hurtigrutten.