• Referenser
 • Kontor
 • Radiatorer
 • Vattenburen värme

Thermopanel
Rak 4 i kontor

 

Under 2017 och första kvartalet av 2018 renoveras Kv Apeln i Stockholms centrum. Projektet omfattar en tillbyggnad av kontorslokaler i tre plan på ca 550m² samt ett inomhustorg på innergården. Det är Klara Norra Fastigheter som äger och förvaltar fastigheten Apeln 8. Byggnaden har en total uthyrningsbar area på ca 19.500 kvm. Den största hyresgästen är Unionen som disponerar större delen av huset. I fastigheten finns bl.a. restaurang, café och garage, omklädningsrum i anslutning till cykelparkeringen samt ett gym.

 

Unionenhuset

Byggnaden består av en äldre del, uppförd 1930 samt en nyare del uppförd 1985. Den nyare delen ritades av arkitekterna Erik Fogelvik och Hans Birkholtz. Byggnaden har en tidstypisk stenfasad och har en s.k. blåmärkning, vilket innebär att husets kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen. De två byggnaderna förbinds med ett inre gaturum, som tidigare har fungerat som Unionens reception. Vid ombyggnationen av fastigheten så har man gjort entrén öppnare med en gemensam reception, lounge och café för de som arbetar i och besöker huset.

ThermoCon konvektorer framför de stora fönstren i den renoverade, öppna entrén.

ThermoCon konvektorer framför de stora fönstren i den renoverade, öppna entrén.

ThermoCon har även använts under de vackra, välvda fönstren på översta våningen.

ThermoCon har även använts under de vackra, välvda fönstren på översta våningen.

ThermoCon finns som väldiga låga modeller och passar utmärkt framför stora fönsterpartier. Här vid utgången till den nya takterrassen.

ThermoCon finns som väldiga låga modeller och passar utmärkt framför stora fönsterpartier. Här vid utgången till den nya takterrassen.

I samband med övergången från en kontorslösning med mestadels enskilda rum till ett modernt, aktivitetsbaserat arbetssätt har Unionen kunna minska sina ytor med en tredjedel. I samband med starten av projektet evakuerades Unionen tillfälligt till andra lokaler.

Kontorslokalerna tömdes, all teknik byttes ut och all ytskikt förnyades för att uppnå dagens moderna teknik och krav i kontor. Målet för ombyggnaden är en klassificering enligt Miljöbyggnad Silver. Renoveringen har medfört nya moderna lokaler i en fastighet som möter marknadens behov och resulterar i bra hyresnivåer.

Thermopanel med Rak 4 fördelare i kontorsutrymmen

I det gamla värmesystemet från 80-talet hade det kommit in syre, så det behövde förnyas. I Unionens kontorslokaler på 8 plan har man bytt ut alla gamla element till Thermopanel V4 radiatorer med Rak 4 fördelare i serie. En del ThermoCon konvektorer finns också framför stora fönsterpartier i bl.a. entrén. Totalt har man installerat 623 st Thermopanel V4 radiatorer och 64 st. ThermoCon konvektorer i Kv Apeln.

Totalt har man installerat i 623 st Thermopanel V4 radiatorer med Rak 4 fördelare och 64 st. ThermoCon konvektorer i Kv Apeln.

Totalt har man installerat 623 st Thermopanel V4 radiatorer med Rak 4 fördelare och 64 st. ThermoCon konvektorer i Kv Apeln.

I samband med övergången från en kontorslösning med mestadels enskilda rum till ett modernt, aktivitetsbaserat arbetssätt har Unionen kunna minska sina ytor med en tredjedel.

I samband med övergången från en kontorslösning med mestadels enskilda rum till ett modernt, aktivitetsbaserat arbetssätt har Unionen kunna minska sina ytor med en tredjedel.

VVS-planeringen har gjorts i MagiCad av Christer Gustafsson på Seveko. Vid serieinstallationen av Thermopanel med Rak 4 fördelaren hade man först lite problem med för tajt avstånd till vägg med 18 mm rören, eftersom väggarna i ett gammalt hus aldrig är helt raka. Problemet löste sig på plats med hjälp av Purmo Thermopanels tekniska rådgivare Jonas Skeppås. – När man använder 18 mm rör ska man ha 6 mm distans mellan konsol och vägg. Vid 20 mm från vägg till rör kan man använda standard rörklammer för 12 och 15 mm rör. Vid 26 mm från vägg med 18 rör (standard för rörklammer) använder man en extra distans bakom konsolerna.

Slutligen var installatören på Svärtinge Rör mycket nöjd med installationen. – Det gick mycket snabbare att installera och själva rörinkopplingen gjordes högre över golv, vilket underlättade arbetet.

Seriekoppla Thermopanel V4 snyggt med TP Big Five tillbehöret Rak 4. När man använder 18 mm rör ska man ha 6 mm distans mellan konsol och vägg.

Seriekoppla Thermopanel V4 snyggt med TP Big Five tillbehöret Rak 4. När man använder 18 mm rör ska man ha 6 mm distans mellan konsol och vägg.

Projekt Kvarteret Apeln

 • Kvarteret Apeln, Apelbergsgatan 58 / Olof Palmes gata 17
 • Ca 19 500 kvm
 • ROT projekt
 • Projekttid 2015 – 2018
 • Uppdragsgivare: Klara Norra Fastigheter
 • Mäklare: New Property
 • Värmelösning: Thermopanel V4, Rak4, ThermoCon, DL vertikala sektionsradiatorer
 • VVS-konsult: Seveko, Christer Gustafsson
 • Projektering: Ebab
 • Installatör: Svärtinge Rör
 • Grossist: Dahl