• Referenser
  • Radiatorer
  • Vattenburen värme
  • Energieffektivisering
  • Skolor

Termisk arkitektur vid stora fönster i Språkbadsskolan

Stora fönster och öppna rymliga utrymmen kännetecknar nya Språkbadsskolan i Jakobstad. Byggandet inleddes i mars 2019 och elever och lärare flyttade in i augusti 2020.

 

– Förväntningarna på dagens och framtidens elever kräver en ny slags undervisning. Strukturen ska kvarstå, men nu får vi flexibla rumslösningar som möjliggör flexibel undervisning, vilket gör att vi ännu bättre kan beakta enskilda elevers behov i fråga om inlärning, säger Kristiina Hellstrand, rektor för Språkbadsskolan.

Språkbadsskolan rymmer ungefär 400 elever från förskolan upp till årskurs fem. Skolan har tre parallellklasser med svenskspråkiga och finskspråkiga elever som språkbadar på det andra inhemska språket. 

– I all planering är det viktigt att miljön man skapar ger energi till användarna. Miljön skall aldrig ta energi. Jag inspirerades av den öppna inlärningsmiljön och ville skapa en omgivning som väcker nyfikenhet och ger eleverna och lärarna möjlighet till kreativitet, påhittighet och entusiasm, säger huvudarkitekten Hilkka Maija Antila från NAC Arkkitehdit Oy.

Språkbadsskolan har både mindre och större klassrum utan väggar. Ljudisolerande draperier, soffgrupper, stolar och bord används för att skilja på utrymmena. 

Radiatorer motverkar kallras vid stora fönsterytor

Interiören kännetecknas av luftiga utrymmen och en naturnära färgskala som skapar lugn och harmoni. Även radiatorerna av modellen Delta passar färg- och formmässigt in i denna naturnära miljö.

Radiatorer fyller en viktigt funktion i att motverka kallraset som uppstår vid stora fönsterytor. Vi har valt stora fönster för att ge rymd åt inlärningsmiljön. Då är det även viktigt att beakta det kallras som uppstår kring fönstren, säger SAFA arkitekt Hilkka Maija Antila.

– En radiator under fönstret motverkar kallras. De kalla luftströmmar som rör sig längs med fönstret bromsas upp tack vare konvektionen i radiatorn eller konvektorn. Även strålningen som kommer från radiatorns framsida är viktig för inomhuskomforten, eftersom den kompenserar för fönstrets kalla yta, i folkmun även kallad kallstrålning. Tack vare dessa två fenomen gör radiatorn rummet mer funktionsdugligt, eftersom användningsområdet kan utnyttjas betydligt närmare fönstret utan att komforten blir lidande. Dessa fenomen och iakttagandet av dem redan i byggnadens planeringsskede går under begreppet Termisk arkitektur, säger Mikko Iivonen, Product Development Purmo Group.

Interiören kännetecknas av luftiga utrymmen och en naturnära färgskala som skapar lugn och harmoni.

Skolan är färgsatt med naturnära färger och träytor. 

Inredningen går i naturnära färger. Purmos Delta radiatorer följer samma färgskala. Kulör: RAL 9002.

Inredningen går i naturnära färger. Purmos Delta radiatorer följer samma färgskala. Kulör: RAL 9002. För bättre akustik har många golvytor heltäckande mattor och även lamporna är ljudabsorberande.

Delta radiatorer integrerade i bänkar vid stora fönster

En utmaning var att fästa radiatorerna framför de stora fönsterpartierna.

Elever har en tendens att vilja sitta ner på radiatorer om det bara är möjligt. Därför valde vi att integrera en del av radiatorerna i funktionella bänkar, säger Hilkka Maija Antila. VVS-planeringen sköttes av Sweco (tidigare Avecon) samt installationsarbetet av Larsmo Rör.

– Initiativet till en öppen inlärningsmiljö kom från stadens representanter och är den första i sin klass som vi genomfört. Ett väldigt inspirerande och givande projekt att vara delaktig i, säger Hilkka Maija Antila.

Munkformade pallar finns utplacerade här och där och en del radiatorer har integrerats till funktionella bänkar.

Munkformade pallar finns utplacerade här och där och en del radiatorer har integrerats till funktionella bänkar. 

Bakgrund

Språkbadet startades i Jakobstad år 1992 enligt den så kallade tidiga fullständiga språkbadsmetoden och en egen Språkbadsskolan - Kielikylpykoulu med klasser från förskolan till åk 6 startades år 2003. Språkbadet är en frivillig undervisningsmetod där man tillägnar sig språket genom att använda det i naturliga situationer. Jakobstad är en flerspråkig stad där man tillsammans arbetar för en funktionell flerspråkighet.

Språkbadsskolan har en modern fasad i rost.

Språkbadsskolan har en modern fasad i rost.

Fakta om Språkbadsskolan

Byggherre: Staden Jakobstad
Arkitekt: NAC Arkkitehdit Oy
VVS-planering: Sweco (tidigare Avecon)
Byggnadsentreprenör: Peab
Fastighetsautomatik: Caverion
Ventilation: Bravida
Elinstallation: Sähköpalvelu Walberg
Rörinstallation: Larsmo rör
Radiatorlösning: Delta sektionsradiatorer från Purmo