• Referenser
  • Sjukhus
  • Användningsområden
  • Sjukhus
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer

Nya barn-
sjukhuset i
Helsingfors
värms upp

Byggandet av det nya barnsjukhuset i Helsingfors är i full gång och de flesta radiatorer och golvvärmekvadratmetrar från Purmo är redan installerade. Annika von Schantz, avdelningsskötare på Njur- och transplantationsavdelningen, har varit med i planerandet från början. Hon intygar att det är mycket som skall beaktas ur patientens, förälderns och arbetarnas synvinkel i ett sådant här projekt. Även värmen spelar en roll här trots att det inte är det första man tänker på.

 

Tolv avdelningar blir fyra i nya barnsjukhuset

Det nya barnsjukhuset består av 8 våningar. På de fyra översta kommer bäddavdelningarna att ligga. Antalet avdelningar minskar från 12 idag till 4 vid inflytten. Naturligtvis medför de färre avdelningarna bättre, modernare och större ytor att arbeta på, men samtidigt innebär detta en stor omställning för arbetssättet och personalen. Totalt finns det 115 rum på de nya bäddavdelningarna.

De flesta rum är enpersonsrum, men med möjlighet för förälder att övernatta. – Vi vill understryka att det är en valmöjlighet för föräldern. Barnet har alltid rätt till föräldrars närvaro. Det är inget måste att stanna över, men idag erbjuds övernattande föräldrar en madrass på golvet och i det nya sjukhuset kommer vi att kunna erbjuda en bäddsoffa, säger Annika von Schantz.

Våning 5 kommer att vara för immunosuppressionspatienter med specialkrav eller krav på isolering. De övre våningarna är bäddavdelningar med normala krav. Röntgenavdelningen flyttar längs ned i byggnaden och på våning 1 finns laboratorium och jourpoliklinik. Våning 2 är reserverad för tidsbeställd poliklinik och våning 3 för kirurgi och anestesi. Intensivavdelningen ligger på våning 4.

Varje våning har ett eget tema hämtat ur Tove Janssons Muminvärld. Sett uppifrån är de olika temana per våning Stjärnhimmel, Rymd, Berg, Magi, Dal, Skog, Djungel, Strand och Hav. Hissarnas tema är vatten.

Annika von Schantz har varit med och planerat nya barnsjukhuset från starten.

Annika von Schantz har varit med och planerat nya barnsjukhuset från starten.

Ljus, rymd och naturytor

– I dagsläget har vi det rätt kallt och dragit i vår glesa byggnad. Mattan av plast är kall att leka på och det är dragit för föräldern att sova på golvet. Detta vill vi frångå i det nya sjukhuset, konstaterar Annika.

Rummen varierar mellan 17 och 32 kvm beroende på om det är enpersons- eller tvåpersonsrum. 75% av rummen är enpersonsrum i det nya barnsjukhuset. Rummen skall ha plats för lek och rörelse. – Cirka hälften av barnen är under 2 år och dessa patienter behöver ytor. Man kan inte ligga still i den åldern ifall konditionen tillåter rörelse och lek, säger Annika.

Varje rum har fönster både mot utsidan och mot korridoren, för att patienten skall kunna se ut och inte känna sig ensam. Under varje fönster mot ytterväggen finns en Delta radiator från Purmo. Radiatorn hindrar effektivt kallraset från fönstret och förhindrar kallt drag även under de kallaste vinterdagarna. Rettig har donerat samtliga Purmo Delta radiatorer inklusive rör, anslutningar och golvvärme till sjukhuset. Delta radiatorn är hygiencertifierad och lätt att hålla ren. Alla ytor är rundade för att bättre lämpa sig för barn i rörelse.

Färgsättningen varierar enligt våningens tema och materialet i inredningen skall vara lätt att hålla rent. Nyckelord för inredningen är ljus, rymd och natur. I verkligheten kommer rummen att se annorlunda ut. Lätt fylls ett rum med droppmaskiner, dialysmaskiner och utrustning för mätning av patientens tillstånd.

– Tanken är att det skall finnas en privatzon utan apparater mellan förälderns säng och patientsängen, säger Annika. – Vi har på gång en studie som får visa om det är möjligt eller inte.

En Delta radiator placeras under varje fönster i avdelningsrum och korridorer.

En Delta radiator placeras under varje fönster i avdelningsrum och korridorer.

Målgruppen är viktig i planeringen

Från första början har man involverat patienten, föräldern och arbetstagaren i planeringen.

– Det man kan konstatera är att föräldrar är mycket mer konkreta i sina förväntningar än vad vi trodde. Det är alltid bra att fråga rakt ut, säger Annika. Till exempel önskade föräldrarna bättre duschmöjligheter vid övernattning och bättre parkeringsutrymmen till det nya barnsjukhuset. Badrummet var därför mycket viktigt från första början. Det är viktigt att föräldern mår bra – hen är en viktig del i långtidssjuka barns vård.

Om vi frångår den fysiska värmen i sjukhusmiljö, när kan du Annika känna värme i ditt arbete?

– Värme känner jag i mötet med patient och anhöriga. Kontakten med dessa, de små ögonblicken, de små framstegen. Ett barn som är uppe första gången efter ett ingrepp eller behandling. Det är det som gör att man vill jobba här, säger Annika.

– Men så tycker jag inte om att frysa heller, så extra radiatorvärme är välkommet, skrattar Annika.