• Referenser
  • Radiatorer
  • Produktinfo
  • Vattenburen värme

Lägre bröstningshöjd och vandalskydd i idrottshall

Vid Ängås IP idrottshall utanför Göteborg har man gjort flere smarta lösningar med Thermopanels praktiska tillbehör, bland annat för att uppnå lägre bröstningshöjd och vandalskydd. Aderbys Rör, Comfort, står för värmeinstallationen som är både praktisk och hållbar.

 

Tack vare tillbehöret Rak 4 som är patenterat för Thermopanel fick man plats med radiatorer under bänkarna – utan att bänkarna hamnade på för hög sitthöjd. Bänkarna är mycket praktiska i en idrottshall där barn och ungdomar krängar på och av skor och annan utrustning. TP Rak 4 möjliggör rördragning bakom radiatorn och är ett mycket använt tillbehör på den svenska marknaden. Finns lagerlagt hos bland annat Ahlsell butiker runt om i Sverige. Hör dig för efter TP Big 5.

Thermopanel Rak4 tillbehöret möjliggör en lägre bygghöjd.

Thermopanel Rak4 tillbehöret möjliggör en lägre bygghöjd.

TP låsbygel installerades för att förhindra att ungdomarna sliter ner radiatorn. En idrottplats utsätts (tyvärr) ofta för mycket åverkan och det lönar sig på sikt att säkerställa så mycket som möjligt.

TP låsbygel används som vandalskydd på Thermopanel radiatorer.

TP låsbygel används som vandalskydd på Thermopanel radiatorer.