• Referenser
  • Offentliga byggnader
  • Energieffektivisering
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Renovering

Konvertering el
till vattenburet i
kyrka

Konvertering el till vattenburet värmesystem i Kronoby kyrka genomfördes hösten 2016. Purmo radiatorerna började monteras den 3 oktober och allt stod klart före första advent.

 

Kronoby kyrka är ett skyddat objekt och alla ritningar är godkända hos Museiverket. Kyrkan var tidigare uppvärmd med elradiatorer och konverteras nu i sin helhet till vattenburet värmesystem. En ny bergvärmeanläggning har installerats i ett nytt tekniskt utrymme och de gamla golven öppnades för att entreprenören FVM Service Ab skulle kunna dra plastvärmerör i golvet. Golven återställdes i sin helhet efteråt. Där plaströren kommer upp till radiatorerna monterades kopplingsdosor i golvet för att man skall kunna upptäcka eventuellt läckage i ett tidigt skede. Speciella utmaningar är inte ovanligt när det gäller installation i denna typ av objekt.

– Att få radiatorerna att se raka ut i en gammal och något sned kyrka var en av utmaningarna, säger Tom Gäddnäs på FVM Service Ab.

Det var även ganska krävande att få värmerören att se snygga ut på sneda väggar och golv. Rördragningen lämnar synlig vid denna typ av renovering.

I vindfångutrymmena har vertikala radiatorer valts, medan resten av kyrkan förses med standard panelradiatorer från Purmo. VVS-planeringen har skötts av Sweco Ab.

– Efter knappt en månads användning är det för tidigt att dra slutsatser av energisparandet, säger Kari Harju från församlingens sida. Efter vintern kan vi ge bättre uppgifter. I kostnadskalkylerna hade vi utgått från COP (årsvis) effekt på 2.5. Efter några veckors erfarenhet har COP varit omkring 3.5, men vi behöver nog en längre jämförelseperiod och eventuellt en del justeringar innan vi har tillförlitliga uppgifter, konstaterar Harju.

– Adventssöndagens gudstjänst, då kyrkan togs i bruk, var ca 300 människor närvarande, säger Harju. – Nästan ingen noterade att vi monterat nya värmeelement i kyrkan, men den lilla feedback vi fick, var endast positiv.

En utmaning var att få rören raka och snyggt installerade , eftersom kyrkan är gammal och något sned i sin nuvarande konstruktion.

En utmaning var att få rören raka och snyggt installerade , eftersom kyrkan är gammal och något sned i sin nuvarande konstruktion.

Bergvärmepumpen installerades i ett nytt tekniskt utrymme.

Bergvärmepumpen installerades i ett nytt tekniskt utrymme.

Golven öppnas och återställs efteråt för att man skall kunna dra plaströr i golvet.

Golven öppnas och återställs efteråt för att man skall kunna dra plaströr i golvet.

Renoveringen pågick under hösten 2016.

Renoveringen pågick under hösten 2016.