• Referenser
 • Skola
 • Dimensionering
 • Vattenburen värme
 • Golvvärme
 • Radiatorer
 • Skolor

Kallrasskydd vid Alma daghem

Kallrasskydd kom tidigt på tapeten vid bygget av Alma daghem i Jakobstad, Finland. Kännetecknande för daghemmet är de stora fönstren med öppna, inbjudande lösningar. I mars 2020 flyttade barn och pedagoger in i nya Alma daghem i Jakobstad. Stordagiset består av 180 barn i tio grupper. Alma är öppet dygnet runt med verksamhet både på nätter och helger.

 

Ljuddämpande inredning, skofri miljö och designmöbler anpassade just för Alma daghem var några av kriterierna när man satte barnen i fokus vid planeringen. Tanken är att barnen inte ska vara begränsade till en enda avdelning med sina kompisar och sin egen personal. Åldersgrupper, språk och avdelningar skall blandas. På detta sätt betonas det faktum att vi är olika men att vi alla behöver varandra, skriver Alma daghem på sin webbplats.

Värme och kallrasskydd viktigt för barnens inomhuskomfort

- Den första tanken var att låta de 5 meter höga fönstren gå hela vägen ner till golvytan. Detta för att ge möjlighet även till små barn att se ut sittandes på golvet, säger VD Åsa Björkman på Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy.

Efter konsultation med VVS-planeringsbyrån och med Mikko Iivonen vid Purmo Group bestämde vi oss ändå för att höja på väggen med 300 mm från golvytan.

Detta möjliggör installation av konvektorer för att ge kallrasskydd. Samtidigt underlättas även fastighetsskötseln vid till exempel snöröjning utanför fönstren, säger Björkman.-Som basvärme används vattenburen golvvärme ingjuten i betong, men för att täcka värmebehovet och motverka kallras från fönstren vid kallare utetemperaturer används konvektorer med motorventiler som reagerar på utetemperaturen, säger Rasmus Strömberg, Sweco Talotekniikka Ab.

En del konvektorer har byggts in till bänkar, som barnen kan sitta på. - Vid sådana lösningar får man gå upp i storlek på konvektorerna, eftersom strålningsvärmen går om intet, säger Rasmus Strömberg.

- Tyvärr är det så, att strålningsvärmen försvinner när man bygger in konvektorer i höljen. Den kompenserar annars för den kalla fönsterytan. Även konvektionen som motverkar kallraset försvagas märkbart. Därav är det helt enkelt bättre att välja snygga, synliga lösningar, tillägger Mikko Iivonen, Product Development Purmo Group.

Fakta om Alma daghem*)

 • 2700 m2 (totalyta 3328 m2)
 • 10 avdelningar varav två avdelningar är dygnet-runt-avdelningar
 • Sprinkler i 24/7 avdelningen
 • Betongkonstruktioner
 • Fasad: rappning och träpanel
 • Plåttak
 • Värmekälla: Fjärrvärme
 • Värmefördelningssätt: Vattenburen golvvärme och radiatorer
 • Maskinell ventilation med värmeåtervinning och kylning
 • Brandklass P2
 • Byggs under väderskydd

Entreprenörer:

 • Arkitekt: Arkitektbyrå R. Wingren Ab
 • Huvudentreprenör: Mäenpää Byggnads Ab
 • VVS-planering: Sweco Talotekniikka Ab
 • VVS och El installation: Bravida Finland Ab
 • Ventilation: G. Koskela Ab
 • Automation: Fidelix Österbotten Ab