• Referenser
  • Kontor
  • Vattenburen värme
  • Kontor

Dold rördragning med radiatorer

Dold rördragning var ett måste vid renoveringen av Purmo Groups kontorsutrymmen i centrala Helsingfors. ”Det var inte bara stålrören som behövde döljas, utan även en hel massa annan befintlig teknik i form av elkablar och teknik för datorer”, säger Mikko Iivonen från Purmo Group.

 

Att täcka in radiatorerna var absolut inget alternativ. Dels för att man vill lyfta fram den snygga design som finns i koncernens produktportfölj, och dels för att inte minska på strålningsvärmen från radiatorerna. Utrymmet ligger i byggnadens källare och värmen från radiatorerna fungerar som en ren mysfaktor, samtidigt som de höjer det visuella intrycket i rummen.

Eftersom man valde att nyttja glesa ribbor istället för att helt täcka in området runt radiatorerna bedömer Mikko att värmeavgivningsförmågan inte försämrats. Kulörerna valdes av en inredningsarkitekt, som också planerade utrymmena i sin helhet. En rustik miljö där det syns att sjöfarten haft en betydande roll i företagets historia.

Glesa ribbor valdes istället för att helt täcka in radiatorerna, så att värmeavgivningsförmågan inte försämras.

Glesa ribbor valdes istället för att helt täcka in radiatorerna, så att värmeavgivningsförmågan inte försämras.

Dold rördragning och fokus på färg och form

Delta radiatorerna har en speciell form, där det gamla och anrika återspeglas i de glest placerade sektionerna. Stilen passar som hand i handske in i Rettig kontorets inredning, och påverkar helhetsintrycket positivt, vilket vanliga standard panelradiatorer inte skulle ha gjort.

Delta radiatorerna kan fås i 71 olika kulörer och i större projekt finns det betydligt fler färgmöjligheter.