Vattenburna radiatorer eller elradiatorer?

 

Funderar du på att välja mellan elradiatorer eller vattenburna radiatorer behöver du ta fasta på vilken typ av utrymmen radiatorerna ska användas i, hur stort utrymmet är och hur ofta det är i användning. Ska du bygga nytt eller funderar du på renovering? Varför inte kombinera ett vattenburet värmesystem i själva bostadsdelen med elradiatorer i förrådet och garaget. Gemensamt för moderna vattenburna radiatorer och elradiatorer är att de är rätt så underhållsfria, enkla att montera, snabbt reagerande och motverkar kallras från fönster.

 

Purmo Delta tillhör en av de tre radiatorerna med hygienintyg från Purmo, avsedda för slutna vattenburna system. Finns i vitt och i över 70 olika kulörer.

Generellt sätt kan man säga att om man har direktverkande el från tidigare är det klokt att jämföra nya elradiatorer med ett vattenburet system. Det vattenburna systemet medför större investering, medan det på sikt betalar sig tillbaka. Gäller det en fritidsstuga eller ett mindre hus eller välisolerat hus, kan återbetalningstiden bli väldigt lång. Ta i beaktande investeringsmöjligheter och vilka driftskostnader och vilken återbetalningstid du är ute efter. En energirenovering förhöjer värdet på byggnaden oavsett om du väljer vattenburet eller el.

Kontakta gärna en återförsäljare av både vattenburna lösningar och elradiatorer, för att beräkna vad som lönar sig för just dig.

Vattenburna radiatorer

Med ett vattenburet värmesystem har du många valmöjligheter när det kommer till värmekälla. Du kan använda ved- eller oljepanna, fjärrvärme eller olika typer av värmepumpar som t.ex. bergvärmepump.

Vattenburna radiatorer från Purmo är anpassade för moderna vattenburna centralvärmesystem. Radiatorns vattenvolym är liten och konvektionsytan stor. Tillsammans innebär dessa egenskaper en mycket snabb reaktionsförmåga och därmed en god energiekonomi. Radiatorerna är ämnade för s.k. slutna värmesystem, där syre inte kommer in i systemet. Ett tätt och noggrant planerat värmesystem sparar på både energi och de komponenter som hör till systemet.

Fördelar med vattenburna radiatorer

 • Många alternativ på förnybara värmekällor

  Lågtempererade radiatorer är tillverkade för att leverera högsta prestanda oavsett vilken energikälla som värmer systemet. Kostnad och tillgänglighet av en viss typ av energi påverkar inte radiatorns effektivitet. Om man vill använda andra energikällor, inklusive förnybar energi, behöver man bara justera eller byta ut pannan.
 • Passar i lågtemperatursystem – Högre effektivitet vid lägre temperaturer

  Radiatorer i lågtemperatursystem värmer upp ett rum lika effektivt som radiatorer i system med högre temperaturer. Men radiatorer i lågtemperatursystem har klara fördelar: ökad total energieffektivitet, effektivare värmegenerering och minskade systemförluster. Lågtemperaturradiatorer är ett värme- och kostnadseffektivt sätt att snabbt och bekvämt uppnå och bibehålla en optimal rumstemperatur. Purmos vattenburna radiatorer kan användas vid alla tilloppstemperaturer, men de lämpar sig bäst för låga temperaturer. Forskning har visat att lågtemperaturradiatorer värmer upp ett utrymme till optimal rumstemperatur precis lika effektivt som traditionellt dimensionerade radiatorer. Men eftersom energibehovet är mindre för att uppnå och bibehålla rumstemperaturen är de mer kostnadseffektiva. 

 • Passar för alla klimat

  Var du än bor i världen, kan du använda radiatorer i lågtempererade värmesystem. Det spelar ingen roll vilket väder det är eller hur kallt det blir – ett korrekt isolerat och dimensionerat hus kan alltid värmas upp till komfortabel temperatur med vattenburna radiatorer.Skön strålningsvärme

 • Förhindrar kallras från fönster

  Med sin unika kombination av konvektions- och strålningsvärme ger en lågtemperaturradiator en konstant behaglig temperatur. Inget irriterande drag, ingen ”kvav” eller ”torr” känsla. Luft längs heta metallytor (elelement med hög temperatur) bränns och orsakar en positivt laddad joniseringsbalans, vilket kan försämra inomhuskomforten.

 • Reagerar snabbt på temperaturförändringar

  En vattenburen radiator reagerar snabbt på det värmebehov som termostaten begär och sprider sedan värmen snabbt, tyst och jämnt. Inom några minuter ligger temperaturen på en jämn nivå i hela rummet, från golv till tak.
 • Hälsosamt boende

  Lågtempererade radiatorer är säkra. Ingen dammbränning, inga störningar i joniseringsbalansen, ingen obehaglig lukt. Och det är ingen risk att du bränner dig när du rör vid en radiator som fungerar med låga temperaturer.
 • Lägre energikostnad

  Radiatorer för lågtempererade värmesystem behöver mindre energi för att prestera effektivt. Ett modernt bostadshus eller en kontorsbyggnad kan värmas upp till komfortabla 20 °C med radiatorer som är dimensionerade för systemtemperaturer på 45/35°C. Traditionella värmesystem använder vatten med temperatur upp till 75 °C för att uppnå samma rumstemperatur – de använder mer energi för att få samma resultat, men till en högre kostnad. Genom att konvertera till vattenburen värme kan du alltså spara pengar.

 • 100% återvinningsbara

  Radiatorerna har utvecklats specifikt så att alla komponenter kan separeras i slutet av radiatorns livstid. Alla metalldelar, främst stål, går att återvinna eller återanvända – och är tillräckligt värdefulla för att verkligen återvinnas.
 • Kan kombineras med golvvärme

  När man kombinerar golvvärme med lågtempererade radiatorer, kan golvvärme uppnå optimala nivåer för både effektivitet och komfort – särskilt i våtutrymmen.
 • Underhållsfria och lång livslängd

  En vattenburen radiator behöver inte mycket underhåll - på sin höjd luftas nu och då. Den har också en mycket lång livstid och därför kan Purmo bevilja 10 års garanti på vattenburna radiatorer.

Vertikala radiatorer vid sidan av fönster stoppar ej kallras, men motverkar det.

Elradiatorer

Det finns två typer av elradiatorer – slutna elradiatorer (oljefyllda elradiatorer) och öppna elradiatorer. Då oljefyllda elradiatorer värms upp avger de en naturlig strålningsvärme som LVI by Purmo benämner Mjukvärme 2.0, tack vare den elektroniska termostaten med en exakthet på 0,2 °C.

Tekniken i radiatorerna från LVI by Purmo grundas på principen om värmeledning, som innebär uppvärmning av en vätska som cirkulerar i ett slutet system. Vätskan som används i de flesta radiatorerna är en vegetabilisk rapsolja vars goda värmehållande egenskaper ger en jämn och behaglig värme. Tack vare de exakta termostaterna och temperatursänkningsprogrammen kan du göra en reell energibesparing, jämfört med gamla elradiatorer med bimetalltermostat.

Oljan är specialkomponerad och patenterad och tål extrema temperaturer utan att dess egenskaper försämras. LVI by Purmo kan därför garantera att oljan håller under hela produktens livslängd utan att behöva bytas ut. Själva elementen består av två skal av högklassigt stål. De fogas samman genom maskinsvetsning vilket ger en produkt utan svetsfogar och skarvar.

LVI by Purmos oljefyllda elradiatorer är tysta, luktfria och fungerar även med lägre yttemperaturer för att ge samma inomhustemperatur. Detta betyder att radiatorn inte behöver bli för varm att röra vid och den kommer inte att bränna damm. Mjukvärme 2.0 innebär även en minskad dammcirkulation, vilket är goda nyheter för en del allergiker.

Hus lämpliga för elvärme är bland annat fritidshus och mindre villor (kring 100 m2) och även passivhus. Hus med direktverkande el och elradiatorer kan kompletteras med en luft-luftvärmepump om man så önskar.

Fördelar med elradiatorer

 • Enkelt att installera
 • Snabb reaktionsförmåga
 • Tar tillvara så kallad fri värme
 • Mjukvärme med vegetabilisk olja
 • Förhindrar kallras från fönster
 • Fast installation eller med stickpropp