• Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Kontor

Uppvärmning av offentliga byggnader med "Compact Ventil Flex"-radiatorer

Offentliga byggprojekt brukar vara ganska utmanande eftersom varje byggnad har sin egen speciella karaktär och sina egna krav. För att inte tala om alla olika regler för att ta hänsyn till och oförutsedda omständigheter, som sammantaget inte underlättar planeringen och byggandet av en offentlig byggnad. Så om vi kan göra något för att underlätta den här typen av byggprojekt är vi glada över att hjälpa till.
flexibel radiator

En mångsidig värmelösning

Beroende på varierande användningsområden ställer offentliga byggnader ofta olika krav. Detta gäller även systemet för energi- och värmestyrning. För att säkerställa optimal inomhuskomfort är det därför viktigt att allt blir exakt rätt i planeringsstadiet. Alla som är involverade i byggbranschen vet dock att det ofta sker förändringar under byggskedet. Dessa förändringar kräver flexibilitet från alla inblandade parter, men också från de produkter som används. Det är därför Compact Ventil Flex passar så bra för offentliga byggnader. Den erbjuder en flexibel värmelösning och är enkel att installera och kan anpassas vid behov.

Förinstallation

Compact Ventil Flex är idealisk för förinstallation. För det första förenklar den centrala anslutningen avsevärt rördragningen under byggfasen. Dessutom har alla flerskiktsradiatorer samma anslutningsdimension, vilket innebär att anslutningsrören enkelt kan förmonteras centralt under fönstret. Även om projekteringen förändras under byggskedet behöver inga ändringar av anslutningsrören göras. Detsamma gäller situationer där de strukturella förhållandena eller värmebelastningarna ändras.

Snabb installation

Tack vare Purmos installationsmall kan hela värmeledningsnätet installeras utan att radiatorerna monteras och även funktionstest och spolning av rörsystemet är möjligt utan radiatorer. När allt är klart utförs installationen av Compact Ventil Flex snabbt och problemfritt tack vare mittanslutningen, vilket kräver mindre mätning än en standardradiator.

Sista-minuten-ändringar

Baserat på den beprövade 6-anslutningstekniken har Compact Ventil Flex en centralt placerad integrerad ventilsats som nu gör det möjligt att byta ventil från höger till vänster sida. Denna fritt valbara ventilposition ger "Compact Ventil Flex"-användare friheten att enkelt göra ändringar under installationen.

Finns i flera utformningar

Förutom utmärkt teknisk flexibilitet erbjuder Compact Ventil Flex även praktisk och estetisk flexibilitet. Den finns i tre olika utföranden (slät frontpanel, profilerad och horisontella mjuka linjer) som alla finns i en mängd olika dimensioner och färger så att radiatorn smälter in perfekt i varje inredning. Dessutom innebär den fritt valbara ventilpositionen att du inte behöver vänta på leveransen av en särskild vänsterversion och att radiatorn kan tas i drift på nolltid.