• Radiatorer
  • Vattenburen värme
  • Produktinfo

Ulow E2 – Smart teknik, enkel att använda

 

Nya Ulow E2 radiatorn fungerar med ultralåga systemtemperaturer och avger såväl strålningsvärme som konvektionsvärme (genom integrerade fläktar). Denna modell utvecklades i synnerhet med tanke på förnybara energikällor och kan användas vid uppvärmning med t.ex. värmepumpar. Radiatorn styrs genom en manöverpanel, vilket gör den enkel och bekväm att använda. Ulow E2  lågtemperaturradiator är en hållbar lösning och skapar en perfekt balans mellan energieffektivitet, estetiskt utseende och flexibla monteringsmöjligheter, oavsett om man planerar ett nybygge eller renovering.

 

Ulow E2

Kompatibel med alla värmekällor

Ulow E2 kan anslutas till alla värmekällor med en framledningstemperatur på högst 60°C, så som kondensationspannor och högeffektiva värmepannor. Ulow E2 är därför den mest avancerade och flexibla radiatorn som passar ihop med vilken värmekälla som helst. En verklig innovation inom denna sektor. Därför kan den också kombineras på ett hållbart sätt med värmepumpar.

Ulow E2 har en enkel vit, tidlös design som lämpar sig för alla typer av interiörer, från klassisk till modern och radiatorn passar in i vilket rum som helst, från vardagsrum till sovrum.

Ulow E2 har en enkel vit, tidlös design som lämpar sig för alla typer av interiörer, från klassisk till modern och radiatorn passar in i vilket rum som helst, från vardagsrum till sovrum.

Enkel att installera, också i golvvärmesystem

En välbekant tumregel i fråga om uppvärmning är att det behövs radiatorer för högre temperaturer, medan det räcker med golvvärme för lägre temperaturer. Om man tidigare ville kombinera bägge systemen, krävdes invecklade installationsarbeten för att få de olika systemen att fungera ihop.

Men inte nu längre. Ulow E2 är radiatorn med ultralåga framledningstemperaturer som fungerar med alla värmesystem. Ulow E2 kan därför anslutas till samma system som golvvärmen. Tack vare mittanslutningen är den lätt att installera. Eltekniska färdigheter behövs inte heller, du behöver bara sätta stickproppen i eluttaget.

Hur kan Ulow E2 hålla värmen vid så låga framledningstemperaturer?

Lågtemperaturradiatorn Ulow E2 är en kombination av strålningsvärme och effektiv konvektion. Genom de inbyggda fläktarna sprids konvektionsvärmen bättre i hela rummet, och därför kan framledningstemperaturen vara lägre. E2 i namnet på denna radiator står alltså för kombinationen av dessa två värmetyper.

Ulow E2 har en manöverpanel som är enkel att använda.

Ulow E2 har en manöverpanel som är enkel att använda.

Smart teknik, enkel att använda

Ulow E2 har en manöverpanel som är hur enkel som helst att använda. Ställ in önskad värmekomfort och därefter anpassas värmen automatiskt i systemet.

På/av-knapp (1)

Koppla på radiatorn. Första gången du tar ibruk radiatorn är rumstemperaturen förinställd på 22°C. Vid behov kan du justera upp värmenivån (2) eller ner (3) med pilknapparna. Därefter kommer Ulow E2 att värma upp rummet till vald temperatur och sedan hålls temperaturen på samma nivå genom fläktarna och den eldrivna motorn. Detta är det automatiska Komfort-läget.

Boost-läge/forcerat läge (4)

När du trycker på denna knapp, når du den valda rumstemperaturen på kortast möjliga tid, eftersom radiatorn då fungerar med full kapacitet. Så snart rummet värmts upp till rätt temperatur, aktiveras Komfort-läget automatiskt igen. Om du trycker på denna knapp på nytt, avaktiverar du Boost-läget.

Viloläge

Om du inte använder manöverpanelen på 60 sekunder, kopplas den över i viloläge. Skärmljuset är då inte längre påkopplat. Du avaktiverar viloläget genom att trycka på vilken knapp som helst.