• Energieffektivisering
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer

En guide till lågtemperaturradiatorer

Vårt gemensamma mål att uppfylla klimatambitionerna är att driva utvecklingen mot att värma våra byggnader så effektivt som möjligt. Moderna isoleringsstandarder är redan ett stort steg framåt på vägen, men energieffektiva värmesystem som stöds av lågtemperaturradiatorer är ett måste om vi vill nå vårt nettonollmål till år 2050.
En guide till lågtemperaturradiatorer

Hur fungerar lågtemperaturradiatorer?

Medan vattnet som cirkulerar inuti en traditionell radiator håller cirka 70 till 80 °C, ligger motsvarande siffra för lågtemperaturradiatorer någonstans mellan 30 och 50 °C. Så både framledningstemperaturen för centralvärmevattnet och radiatorns yttemperatur är mycket lägre.

Dessutom skiljer sig den typ av värme som en lågtemperaturradiator avger från en konventionell radiator. Traditionellt sett ger en radiator cirka 65 % konvektionsvärme, vilket innebär att luften runt radiatorn värms upp på sin varma yta, stiger ovanför radiatorn och gradvis värmer upp luften i rummet. 35 % är strålningsvärme som känns mer direkt när värmestrålarna från radiatorn tränger in i rummet och träffar föremål, människor och ytor som finns där.

När framledningstemperaturen för en radiator sjunker under 40 °C minskar uppvärmningens konvektiva andel avsevärt, eftersom temperaturskillnaderna mellan radiatorn och den varma luften leder till lägre flytkrafter. Lågtemperaturradiatorer som Ulow E2 använder inbyggda fläktar för att stödja den konvektiva värmeavledningen och öka den totala värmeavgivningen. Den innovativa E2-tekniken gör att styrenheten automatiskt kan växla mellan driftlägen och aktivera fläktarna efter behov.

Ulow E2 är en utmärkt typ av radiator att använda med ett lågtemperaturvärmesystem förutsatt att det finns strömförsörjning nära radiatorerna. Om så inte är fallet kan du också justera radiatorernas storlek för att öka strålningsytan och därmed öka den tillgängliga ytan för strålningsvärme, vilket är effektivt även vid mycket låga temperaturer.

Vilka är kraven för installation av lågtemperaturradiatorer?

Innan du installerar lågtemperaturradiatorer är det viktigt att byggnadens isolering uppfyller moderna standarder. Lågtemperaturvärmning lönar sig endast om isoleringen kan hjälpa till att hålla temperaturen på inställd nivå. Annars är det nästan omöjligt att garantera optimal termisk komfort.

Dessutom måste lågtemperaturradiatorer kombineras med ett lämpligt värmesystem som en värmepump, kondenserande gaspanna eller lågtemperaturpanna för maximal effektivitet. Den goda nyheten är att det ofta finns ekonomiskt stöd tillgängligt för installation av sådana värmesystem i form av statliga bidrag eller subventioner.

Fördelar med lågtemperaturradiatorer

1. Lågtemperaturradiatorer är mycket energieffektiva.

Eftersom vattnets framledningstemperatur sjunker avsevärt behöver lågtemperaturradiatorer ungefär 30 % mindre energi för att värma upp ett rum än traditionella radiatorer. Det innebär att de å ena sidan är en mycket hållbar värmelösning och å andra sidan mycket kostnadseffektiva. Det är en vinst för miljön och för plånboken.

2. Radiatorer med låg temperatur säkerställer en jämn värmefördelning.

Traditionella radiatorer tenderar att vara mindre känsliga för temperaturförändringar än lågtemperaturradiatorer. Så istället för eventuella kalla fläckar och drag värms rummet upp snabbare och värmen sprids jämnare i rummet.

3. Lågtemperaturradiatorer skapar ett hälsosammare inomhusklimat.

Lågtemperaturradiatorer med stora värmeytor producerar mindre kraftfulla luftflöden, vilket minskar mängden uppslammade dammpartiklar i luften och ger en hälsosammare inomhusluft. Dessutom minskar radiatorernas lägre yttemperatur risken för brännmärken som annars kan orsaka irritation i luftvägarna.

Nackdelar med lågtemperaturradiatorer

1. Lågtemperaturradiatorer är endast kompatibla med vissa värmesystem.

Som nämnts ovan behöver du en värmepump, kondenserande gaspanna eller lågtemperaturpanna om du vill maximera effektiviteten hos lågtemperaturradiatorer. Det kan vara ett hinder om man inte vill uppdatera hela värmesystemet.

2. Lågtemperaturradiatorer behöver en stor värmeyta.

För att säkerställa optimal termisk komfort är lågtemperaturradiatorer större än konventionella radiatorer. Det kan göra dem svårare att passa in inredningsmässigt. Tack vare innovativ produktdesign och teknik kan vi erbjuda en passande lösning med lågtemperaturradiatorer som Ulow E2.