• Minska klimatavtrycket
  • Vår produktion
  • Nyheter

Hållbar produktion: Nyligen genomförda framsteg i våra produktionsanläggningar

Utöver våra lösningar för inomhusklimat, våra medarbetare och de samhällen vi är verksamma i, är vår produktion ett av våra främsta fokusområden på vår resa mot en mer hållbar framtid. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produktions- och leveransprocesser så att vi kan uppnå en mer hållbar produktion i våra anläggningar över hela världen. Under 2022 fick våra gemensamma ansträngningar stort genomslag, vilket motiverar oss till att fortsätta vårt förbättringsarbete under 2023.
Hållbar produktion hos Purmo

Minskad vattenförbrukning

Vatten är en av våra mest värdefulla resurser. Även om vi kanske tror att det alltid kommer finnas gott om vatten, menar WWF att två tredjedelar av världens befolkning kan lida av vattenbrist år 2025(1). För att förhindra en sådan utveckling är vi oerhört engagerade i vattenförbrukningen i våra fabriker. På vår anläggning i Yangzhou i Kina installerades till exempel två blåssystem som å ena sidan hjälper till att återvinna och återanvända vatten och å andra sidan minska vattenförbrukningen. Det minskar i sin tur även mängden förorenat avloppsvatten och mängden kemikalier som behöver användas.

I italienska Brescia avslutades året med att man installerade en indunstare som samlar upp allt avloppsvatten från produktionen och automatiskt separerar vattnet från avfallet. Vattnet återanvänds sedan i tvättanläggningarna, vilket ger en anmärkningsvärd besparing på cirka 100 000 liter vatten per år.

Även på vår anläggning i belgiska Zonhoven är vattnet en viktig del av en hållbar produktionsprocess. Där uppdaterade de membranen i ultrafiltreringsmodulen och bytte ut fyra läckande värmeväxlare för att minska vattenförbrukningen, mängden avloppsvatten och användningen av kemikalier. Dessutom ersattes gamla läckande kranar i sanitetsutrymmena med automatiska kranar, vilket bidragit till att man sparar upp till 90% kranvatten.

Gasförbrukning och värmeåtervinning

På samma sätt som vi försöker minska vattenförbrukningen, gör vi liknande vad gäller gas och värme – allt inom ramen för hållbar produktion. I exempelvis tyska Ochtrup har man minskat gasförbrukningen genom reparation och förbättring av värmeåtervinningen på "crosslink"-avdelningen. Värmeåtervinning är något som studeras och förbättras även i andra fabriker. Dessutom är olika anläggningar i färd med att minska användningen av naturgas, antingen genom att byta ut gasemittrar mot elektriska emittrar eller, som i österrikiska Diemlach, genom planerade uppdateringar av krympugnen (2023) och ånggeneratorn (2024).

Effektiv energianvändning för hållbar produktion

För att ytterligare optimera vår dagliga energiförbrukning har flera anläggningar, däribland Biache (Frankrike), Diemlach (Österrike) och Rybnik (Polen), infört ett energiövervakningssystem. Dessutom är maskinerna i många produktionsanläggningar helt avstängda när de inte används samtidigt som gamla maskiner ersätts med nya och mer effektiva. I tyska Meiningen har till exempel avstängningen av PL1- och PL2-kylning vid stillestånd bidragit till att minska energiförbrukning med 110 000 kWh per år. Dessutom har övergången från CO 2-laser till diodlaser i PL2 gett enastående resultat på anläggningen i Meiningen. Under en arbetsdag sparar vi över 700 kWh, vilket på 5 dagar motsvarar mer energi än vad det genomsnittliga hushållet i Tyskland förbrukar på ett helt år.

Förnybar energi med solpaneler

För att ytterligare minska användningen av traditionella energikällor har flera av våra anläggningar installerat eller planerar att installera solpaneler inom en snar framtid. På anläggningen i Yangzou har man till exempel installerat 4 280 solpaneler på taket i samarbete med kommunala myndigheter. Eva Wu, anläggningschef, berättar: "Vi är väldigt stolta över det här projektet eftersom det ger stora fördelar för både anläggningen och samhället. Vår anläggning ligger i ett område som är rikt på solenergi och därför kommer vår nya solcellsinstallation att bidra till att minska trycket på den lokala strömförsörjningen när förbrukningen är som störst. Dessutom bidrar det till att spara energi, minska utsläppen och förbättra miljön."

Mindre plast

Plastföroreningar är också en viktig miljöfråga. Det har bland annat resulterat att vår anläggning i polska Sigarth beslutat att inte längre köpa vatten på plastflaska och påbörjat processen för att minska mängden PE-film som används runt varje enskild artikel.

Hållbar produktion med LED-belysning

De flesta av våra anläggningar har börjat ersätta gammal belysning med moderna LED-lampor som förbrukar mycket mindre energi men samtidigt ger samma mängd ljus. På vår anläggning i Wienburg (Tyskland) ökade exempelvis användningen av LED-belysning från 60% till 85% under 2022, vilket motsvarar årliga CO 2 -besparingar på så mycket som 71 ton. Mängden LED-belysning planeras att utökas till 99% under 2023. I Diemlach har man lyckats spara 60% el genom att byta ut 80% av de gamla lamporna mot nya LED-lampor. Resterande 20% planeras till år 2023.

Hållbar LED-belysning på Purmo Vienenburg Laddstationer för elfordon hos Purmo

Elektriska laddstationer

Utöver att ändra vår egen bilpolicy till förmån för elbilar har de flesta av våra anläggningar nu även elektriska laddstationer. I Vienenburg exempelvis är man i färd med att installera 8 laddstationer, medan Markaryd har 10, Ochtrup 6, Sankt Barbara 4, Diemlach 5 och Helsingborg 2. Anläggningarna i Biache respektive Brescia installerade sina första laddstationer under 2022. I Brescia finns planer på att installera ytterligare tre laddstationer under 2023, medan Yangzou planerar att installera 5 laddstationer före årets slut.

Läs mer om vårt engagemang för en mer hållbar framtid

Källor

1. https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity