• Nyheter
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Nya uppdaterade vertikala designradiatorer

Tinos V designradiator

Vertikala radiatorer är bra lösning där det saknas utrymme för en traditionell horisontellt monterad radiator. Med Purmos nya uppdaterade lösning så kan inkopplingen även ske från ovan utan att förlora effekt. Produkterna är vändbara som standard så inkoppling kan bestämmas senare.

Förbättrade hydroniska egenskper ger:

• Optimalt flöde genom radiatorn.
• Enhetlig yttemperatur. 
• Anslutning uppifrån utan reducerad prestanda.

Radiatorn kan också vara en del av inredningen. Lämpliga applikationer är foajéer, hotellrum och andra utrymmen där kanske det saknas fönster men en rumsvärmare behövs.

Kos, Faro, Tinos, Paros och Vertical är bara några av våra rumsvärmare som finns i vertikalt utförande.

Paros V designradiator