• Nyheter

Clever Heating är nu Purmo

Clever Heating är ett samlingsbegrepp för smarta värmelösningar, oavsett varumärke, och uppstod år 2014 som en blogg för att ge slutanvändare råd och inspiration kring smarta värmelösningar. Bloggen fick snabbt många läsare och inläggen spreds även i sociala media under namnet Clever Heating.

Senaste höst 2019 gick många ledande varumärken (Purmo, Thermopanel, LVI, MMA, Radson, Emmeti med flera) in under samma företagsprofil: Purmo Group. Purmo Group (tidigare Rettig ICC) är Europas ledande tillverkare av hållbara lösningar för ett bättre inomhusklimat. I och med den nya företagsprofilen och den förstorade produktportföljen med lösningar för värme, kyla och ventilation går Clever Heating nu in i en nya fas, som en del i ett bättre och mera hållbart inomhusklimat.

Purmo Sverige erbjuder idag olika typer av vattenburna och elektriska värmelösningar samt en mängd olika ventiler, termostater och fördelare för exakt styrning av värme och kyla. Tillbehör för förvärmd, filtrerad tilluft ingår även i sortimentet.

Mer hållbara värme- och kyllösningar kommer att spela en ledande roll när det gäller att möta några av de utmaningar världen står inför. Nuvarande prognoser visar till exempel att världens befolkning kommer att nå nästan 10 miljarder under de kommande 30 åren – och nära 70 % av dessa människor kommer att bo i städer. Detta visar precis hur viktiga hållbara lösningar kommer att vara för att ge optimal inomhuskomfort. Purmo har den erfarenhet och kapacitet som krävs för att skapa hållbar inomhuskomfort i nya kommersiella fastigheter, privatbostäder och renoveringsprojekt.