• Bättre integration
  • Produktinfo

Vikten av effektiva system för komfortkyla

För att begränsa klimatförändringarna behöver vi omvärdera hur vi använder våra byggnader, hur vi underhåller dem, värmer och kyler dem osv. Detta är ett absolut måste eftersom det föränderliga klimatet påverkar vår inomhuskomfort och samtidigt understryker det akuta behovet av att begränsa vår energianvändning. System för komfortkyla är ett bra exempel, eftersom behovet av kylning ökar över hela världen på grund av stigande temperaturer och fler värmeböljor. Att förstå hur vi kan kyla våra byggnader effektivt, kommer att hjälpa oss att skapa hälsosammare, behagligare inomhusklimat och optimera energieffektiviteten.
Effektiva kylsystem för termisk komfort

Hur viktigt är rätt termiskt klimat?

För att människor ska må bra i alla miljöer – i sina hem, på kontoret, i skolan, när de bor på hotell etc måste inomhusklimatet upplevas som behagligt. När vi känner oss för varma eller för kalla reagerar kroppen och både fysiska och psykiska problem kan uppstå. För hög temperatur kan till exempel påverka vår förmåga till inlärning och koncentration i skolan eller på arbetsplatsen. Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar är exempel på möjliga fysiska effekter. Om det däremot är för kallt är vi mer benägna att bli sjuka samtidigt som finmotoriken försämras. Låg inomhustemperatur kan också kopplas till förhöjt blodtryck, astmasymtom, psykisk ohälsa samt ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.(1)

Det ökande behovet av komfortkyla

Hittills har uppvärmning av byggnader varit den springande punkten. Kombinationen av relativt dåligt isolerade byggnader och klimatförändringar har dock omkullkastat detta. Nu upplevs inomhusklimatet alltmer som för varmt på sommaren och i takt med att temperaturen fortsätter stiga förväntas problemet att öka i framtiden(1). Därför måste vi ta större hänsyn till utformningen av våra byggnader och implementeringen av kylsystem. Det hjälper oss nämligen att motverka problem som dålig sömnkvalitet och minskad produktivitet, vilket tenderar att skapa en snöbollseffekt i vår vardag.

Vilka kylsystem ska man då välja för termisk komfort?

På Purmo erbjuder vi en rad vattenburna kyllösningar som ger ett antal viktiga fördelar. System som lämpar sig för både uppvärmning och kylning, som till exempel fläktkonvektorn Vido S2 eller den golvinfällda fläktkonvektorn Aquilo, är mycket effektiva och eliminerar behovet av att installera en extra enhet enbart för kylning. Dessutom finns det ingen risk för drag och det är mycket enkelt att kontrollera temperaturnoggrannheten.

System för komfortkyla i olika tillämpningar

När ett värme- och/eller kylsystem integreras är det viktigt att först analysera byggnadens användningsområde. Olika tillämpningar kräver olika lösningar. Panelsystemet Heliuz till exempel är utformat för uppvärmning och kylning av kontor, skolor, sjukhus och bostäder, där det enkelt kan integreras i olika miljöer. För industrihallar, lager, idrottshallar och liknande projekt är det vattenburna undertaksystemet Heliuz Strip en lämplig värme- och kyllösning.

Aquilo golvinfällda fläktkonvektorer är i sin tur perfekta för uppvärmning och kylning av interiörer med fönster från golv till tak. Även om de stora fönstren maximerar mängden naturligt ljus och skapar en öppen luftig känsla, ökar de också ytan som snabbt kan kylas ner på vintern respektive värmas upp på sommaren beroende på fönstrens U-värde. Fläktkonvektorer som fälls in i golvet framför fönstren skapar en naturlig barriär som separerar den kalla och varma luften och optimerar systemets effektivitet.

Ett tredje effektivt kylsystem är fläktkonvektorn Vido S2. I kombination med till exempel en reversibel värmepump eller kylare kan fläktkonvektorn både värma och kyla en mängd olika miljöer. Tack vare den höga graden av flexibilitet när det kommer till användning och integrering, är Vido S2 perfekt för uppvärmning och kylning av kontor och hotell, men kan även enkelt integreras i privata bostäder. Fläktkonvektorn Vido S2 är en mångsidig lösning som ger nödvändig värme på vintern och svalkande luft på sommaren. Målet är att skapa ett behagligt inomhusklimat året runt, dag som natt.

Ett annat, kanske mindre uppenbart men likväl kostnadseffektivt, insatsområde för Vido S2 är uppvärmning och kylning av konferensrum. Sådana utrymmen används ofta endast sporadiskt och därför lämpar sig en lösning som möjliggör exakt tids- och temperaturstyrning. Fläktkonvektorn Vido S2 kan snabbt värma upp och kyla ned stora ytor, vilket säkerställer inomhusklimatkomfort när utrymmet används samtidigt som det är en möjlighet till att spara energi.

Oavsett om det gäller nybyggnation eller renoveringsprojekt finns det alltid ett lämpligt vattenburet kylsystem. För att säkerställa optimal prestanda är det viktigt att få värme- och kylsystemet utformat av en specialist.

Om du har frågor om våra kylsystem eller behöver skräddarsydda råd om vilket kylsystem som passar bäst för ditt nybyggnations- eller renoveringsprojekt är du välkommen att kontakta oss.

Källor:
1. https://www.boverket.se/sv/byggande/forebygg-fel-brister-skador/konsekvenser-samhallet/konsekvenser-halsan/halsokonsekvenser-av-termisk-komfort/