• Arbeta smartare
  • Elvärme
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Golvvärme

Så här planerar och styr man inomhusklimatet för optimal komfort

Varje byggnad är lika unik som personerna som bor eller jobbar där, och detsamma gäller för byggnadens värme- och kylsystem. Just därför finns det oerhört många faktorer att ta hänsyn till för att säkerställa optimal komfort. En VVS-projektör kan inte enbart utgå ifrån aktuella bestämmelser och standarder. Han eller hon måste också ta hänsyn till ökad efterfrågan på ett effektivt system som är både enkelt att använda och möter användarnas behov. När vi investerar i ett hållbart värmesystem lägger vi stor vikt vid inomhuskomforten, vilket definitivt är kopplad till själva värmesystemet och i förlängningen även till hela byggnaden.
Planera och styr inomhusklimatet för optimal boendekomfort

Kombinera boendekomfort och energieffektivitet

Idag råder stort fokus på god värmeisolering, både i nyproduktionsprojekt och vid energieffektiv renovering av befintliga byggnader. Det bidrar till att minimera värmeförlusterna och sänka energikostnaderna. Samtidigt lägger vi allt större vikt vid vår boendekomfort. Temperaturvariationer tolereras inte längre. Vi vill ha ett värme- och kylsystem som reagerar snabbt och exakt på våra behov.

Att implementera ett sådant system är dock inte alltid så lätt som det kan verka. Båda nya byggnader och äldre byggnader som moderniseras är mer värmekänsliga. Därför är noggrann beräkning/omräkning av värmebelastningen och anpassad utformning av värmeytan avgörande. När man diskuterar utformningen av ett komplett värmesystem med en kund är det även viktigt att diskutera individuella användarkrav. Det är det enda rätta för att säkerställa att regleringen av rumstemperaturen är anpassad efter de boendes behov och vanor och för att undvika överhettning eller underkylning av rummen.

Boendekomfort anpassad efter individuella rum och behov

Boendekomfort handlar om mer än bara värme. Det hänger även ihop med hur de olika rummen är utformade och används. Vid beräkning av värmebelastning är det därförviktigt att ta hänsyn till de specifika värmebehoven i enskilda rum. Det är nämligen kopplat till de boendes dagliga aktiviteter och livsfas.

I allmänhet baseras en beräkning av värmebelastningen på standardtemperaturer: 24 °C för badrum, 20 °C för vardagsrum, 18 °C för sovrum och angränsande rum såsom korridorer, och 15 °C för förvaringsrum. Inomhusklimatet påverkas dock av de personer som vistas i rummet samt av föremål som exempelvis äldre radiatorer med stort vatteninnehåll och därmed hög värmelagring. Därför är det inte relevant att implementera några allmänna riktlinjer. Särskilt inte för värmekänsliga byggnader. Där kommer du ofta uppleva att rummen känns för varma eller för kalla om temperaturen inte är individuellt reglerad.

Behovsstyrd värme

För att ett värmesystem ska kunna anpassas helt efter de boendes behov måste värmebehovet i de enskilda rummen samt typen av värmegenerator och värmeavgivare beaktas. En kravprofil hjälper till att identifiera krav som går utöver den vanliga värmebelastningen. Dessa krav kan till exempel vara möjligheten att nå önskad börvärde-temperatur vid varje given tidpunkt eller önskan om att spara energi där det är möjligt. En möjlig lösning för det senare är att inte värma upp hela rummet utan bara de zoner där människor vistas.

För att hjälpa yrkesverksamma inom VVS-branschen i deras dagliga arbete har vi sammanfattat kriterierna för ett balanserat och effektivt värmesystem i en checklista. Genom att använda detta frågeformulär i samtal med kunden, får VVS-konsulten detaljerad information om den berörda byggnaden och viktig information om de boendes individuella värmebehov. Utifrån dessa kombinerade data får VVS-konsulten en bra grund för vidare rådgivning till kund och planering av den individuella värmeförsörjningen.

Checklista för ett balanserat och effektivt värmesystem


Rätt värmesystem i alla byggnader

Både i nya byggnader och i energieffektiva renoverade byggnader är det viktigt att hitta det värmesystem som passar kunden och byggnaden bäst. Följande alternativ kan vara intressanta att överväga:

– Strålningsvärme: Beroende på tilloppstemperaturen kan ett golvvärmesystem drivas med antingen en värmepump (35 °C) eller en värmepanna (45 till 55 °C). I renoveringsprojekt kan låg golvkonstruktion vara ett problem. I sådana fall kan vårt dynamiska torrsystem ts14 R vara rätt lösning. I ts14 R-systemet integreras värmeledningen i isoleringen och kan täckas direkt med golvbeläggning. På så sätt blir monteringshöjden minimal, runt 35 mm.
Dessutom reagerar renoveringssystemet cirka 2,7 gånger snabbare än ett jämförbart standardsystem tack vare den låga termiska lagringsmassan. Tack vare hög dynamisk värmeöverföring uppfyller ytvärmesystemet kraven för värmekänsliga byggnader. Dessutom har ytkylning blivit allt mer populärt. Inte minst i passivhus och välisolerade byggnader bidrar det till att skapa ett behagligt inomhusklimat även på sommaren.

Fläktkonvektorer: värme och kyla med låga framledningstemperaturer kan t.ex. uppnås med fläktkonvektorer som vår Vido S2.

Vattenburna radiatorer: moderna radiatorer kombinerar komforten hos hög värmeavgivning med ett snyggt utseende i varje rum. Vårt breda utbud av radiatorer omfattar alternativ för alla smaker och interiörer, från panelradiatorer i standardutförande till designradiatorer och vertikala radiatorer som ger tillräcklig värme även när det finns begränsat väggutrymme. När värmebehovet minskar i renoverade byggnader, på grund av optimerad värmeisolering och nya fönster, måste även systemtemperaturen justeras. Därför uppnår radiatorerna den önskade rumstemperaturen med en mycket lägre yttemperatur.

Elradiatorer: nya byggnader har mycket låg värmebelastning, vilket innebär att de kan klara sig utan central varmvattenuppvärmning. I sådana fall, liksom i rum som sällan används såsom hobbyrum eller gästrum, kan en elradiator leverera värme till enskilda rum vid behov.

Rätt styrsystem för optimal boendekomfort

Moderna styrsystem erbjuder komfort och effektivitet. Med rätt styrsystem kan användarna enkelt koordinera det växlande värmebehovet i enskilda rum. Ett bra exempel är våra styrsystem i Unisenza- och Unisenza Plus-serien. Unisenza-serien är huvudsakligen avsedd för värmepaneler och kylsystem. Unisenza Plus-serien, med planerad lansering senare i år, kommer att göra det möjligt för användare att styra alla våra värmeavgivare med ett enhetligt styrkoncept.

I Unisenza-serien erbjuder den programmerbara wifi-termostaten appstyrning via plug & play. Via en enkel parkoppling med wifi-routern kan användarna fjärrstyra sitt värmesystem med en intuitiv app på sin smartphone eller surfplatta. Att ställa in perfekta rumstemperaturer, skapa tidsprogram eller ändra andra inställningar kräver endast några få klick. Det bidrar inte enbart till att optimera energiförbrukningen utan är även det perfekta sättet att anpassa inomhusklimatet efter individuella behov och vanor för optimal boendekomfort.

Läs mer om vårt utbud av styrenheter i Unisenza-serien