• Radiatorer

Luftfuktighet inomhus: En utmaning på många plan

Även om temperaturen ofta utgör en måttstock för inomhuskomforten spelar även luftfuktigheten en viktig roll. Det påverkar inte bara vår komfort, utan även vår hälsa och skicket på våra byggnader. Därför är det viktigt att förstå utmaningarna och effekterna av korrekt fukthantering.
Luftfuktighet inomhus

Fuktnivåer inomhus

Rekommenderad luftfuktighet i en byggnad är mellan 30 och 50 %. Detta kan enkelt mätas med en hygrometer eller en termometer som visar den relativa luftfuktigheten (dvs. mängden vatten i luften i förhållande till temperaturen). Det är inte alltid så enkelt att hålla luftfuktigheten inom det här intervallet, men det är definitivt viktigt för att säkerställa inomhusluftens kvalitet.

Låg luftfuktighet

Eftersom varm luft innehåller mer fukt än kall luft kan ett rum som inte värms upp ordentligt riskera låg luftfuktighet. Detta kan orsaka torr hud och mer damm i rummet, vilket i sin tur kan förvärra allergier, astma och andra hälsotillstånd. Om luften är för torr kan det leda till irritation i lungor och svalg, men det ökar också risken för virusinfektion.

Hög luftfuktighet

Även om effekterna av låg luftfuktighet är otrevliga, är riskerna med hög luftfuktighet mer långtgående. Hög luftfuktighet inomhus leder nämligen till ökad luftfuktighet hos byggnadsmaterial, ytmaterial och konstruktionsmaterial. När dessa material blir fuktiga utgör de en grogrund för röta, mögel och bakterier. Mikrobiell tillväxt kan utlösa eller förvärra allergier och orsaka sjukdom.

"Dessutom kan mögel och röta även skada byggnadsstrukturen. Under uppvärmningssäsongen tenderar luftfuktigheten i rumsluften att överföras till klimatskalet om inte ångspärren är korrekt implementerad. I sådana fall kondenseras fukt inuti strukturen och orsakar, förutom mikrobiell tillväxt, minskad värmeisolering och ökad energiförbrukning för uppvärmning", säger Mikko Iivonen, Senior R&D Adviser på Purmo Group.

Förstå luftfuktighet inomhus

För att säkerställa korrekt fukthantering och undvika riskerna med för låg respektive hög luftfuktighet är det viktigt att förstå hur fukt uppstår. Mikko Iivonen förklarar: "Å ena sidan tränger det alltid in lite fukt i byggnaden via tilluftsventilationen. Huvudkällan till fukt är dock de boende och deras vanor. En typisk familj producerar omkring 5 till 10 liter fukt per dag i inomhusluften."

Ventilation

Det enda sättet att minska för hög luftfuktighet inomhus är god ventilation. I bostadshus säkerställer till exempel ventilationen att ren utomhusluft förs in i rummen och att ren, fuktig inomhusluft avlägsnas från inte minst badrum och kök. I moderna fönsterkonstruktioner med förbättrad fogtäthet eller i rum utan fönster bör man vara extra noga med att ventilera rummen – och i bästa fall komplettera med forcerad ventilation. Ett tillräckligt ventilationsflöde anses vara 0,35 l/s per m2 våningsplan, vilket motsvarar en luftväxling av bostadens luftvolym en gång varannan timme. Med tanke på ventilationens betydelse är det inte förvånande att en ventilationslösning är obligatorisk vid renovering och nybyggnation idag.

Värmesystem

Lika mycket som värmesystemet styr inomhustemperaturen påverkas det även av luftfuktigheten inomhus. Särskilt i våtrum såsom badrum och kök är användning av stålradiatorer endast möjlig om användningsalternativen och begränsningarna observeras, eftersom långvarig luftfuktighet inomhus (relativ luftfuktighet > 60 %) kommer att orsaka korrosion på stålet. I sådana rum är det därför bättre att välja värmeelement av exempelvis mässing, koppar-aluminium eller rostfritt stål.

Dessutom är det viktigt att placera radiatorer utanför sprutområdet, så att de inte placeras under ett handfat eller inom 1,5 meter från dusch eller badkar. Om de installeras i sprutområdet och korrosion uppstår, kan ingen garanti åberopas. Ibland kan dock lokala förhållanden, som t.ex. begränsat utrymme, kräva att radiatorer installeras i sprutområet. I sådana fall krävs särskilda åtgärder som galvaniserade ytor, lämplig skyddsbeläggning osv. Om du vill ha ytterligare information om möjliga åtgärder hjälper din Purmo-säljare gärna till.