• Produktinfo
  • Radiatorer
  • Minska klimatavtrycket
  • Nyheter

Ytbehandling av radiatorer: Ytterligare ett sätt för oss att bidra till ett hållbart byggande

Vi arbetar med grönare och hälsosammare standarder för byggnadsdesign för att minska våra byggnaders påverkan på miljön samt för att säkerställa de boendes välbefinnande. Som ledande inom hållbara komfortlösningar för inomhusklimat erbjuder vi passande lösningar. Våra radiatorer uppfyller till exempel de stränga kraven från det tyska rådet för hållbart byggande (DGNB) när det gäller nivåerna av flyktiga organiska ämnen (VOC) i ytbethandlingarna. Detta är bara en av de åtgärder som vi vidtagit för att säkerställa en renare och grönare produktion och samtidigt bidra till hållbara och hälsosammare byggnader.
ytbehandling av radiatorer VOC hållbara byggnader

Våra radiatorer är rostskyddsbehandlade med en blandning som har ett VOC-värde på mindre än 140 g/l. Ytbehandlingsskiktet har ett VOC-värde på 0 g/l, vilket är betydligt bättre än det inställda gränsvärdet på 100 g/l.

DGNB: Europas största nätverk för hållbart byggande

DGNB är en ideell organisation som främjar hållbart byggande på flera olika sätt. Även om de är baserade i Stuttgart har de flesta initiativ och projekt en internationell approach. Föreningen har cirka 2 000 medlemmar från 30 olika länder världen över. Organisationens verksamhet omfattar bland annat certifiering av hållbara byggnader. Utifrån sin expertis listar DGNB dessutom strikta krav som byggmaterial och produkter ska uppfylla för att klassificeras som hållbara. Vi är glada över att kunna meddela att våra panelradiatorer och designradiatorer uppfyller organisationens krav.

DGNB:s krav för ytbehandling av radiatorer

När en obearbetad radiator har producerats måste den rostskyddas och ytbehandlas. Dessa processer måste uppfylla vissa gränsvärden avseende flyktiga organiska ämnen (VOC) och tungmetaller i beläggningarna. De gränsvärden som DGNB använder för ytbehandlingsprocessen är:

– Vattenlöslig rostskyddsbehandling: VOC < 140g/l
– Ytbehandlingsskikt: VOC < 100 g/l

När dessa gränsvärden respekteras säkerställs minimal exponering för VOC.

Minimal mängd VOC i ytbehandlingen våra radiatorer

Som ledande inom hållbara komfortlösningar för inomhusklimat anser vi att det perfekta inomhusklimatet inte får ske på bekostnad av planetens klimat. Därför är vi mycket glada att kunna meddela att våra panelradiatorer och designradiatorer uppfyller DGNB:s strikta VOC-gränsvärden.

Den rostskyddsbehandling vi använder på våra radiatorer är en vattenspädbar 1K elektrobeläggning med akrylhartsbas med ett VOC-värde på mindre än 140 g/l. Ytbehandlingsskiktet på våra radiatorer består av en pulverlackerad epoxypolyester som har ett VOC-värde på 0 g/l, vilket är betydligt bättre än det satta gränsvärdet på 100 g/l. Båda ytbehandlingarna är emissionsfria när radiatorn är i värmeläge, även vid maximalt tillåtna drifttemperaturer. Dessutom innehåller varken rostskyddet eller ytbehandlingsskiktet på våra radiatorer några bly-, kadmium- eller krom VI-föreningar.

Beroende på produktionsanläggning uppfyller ytbehandlingsprocessen kraven i den tyska förordningen 31. BImSchV eller den europeiska förordningen 2010/75/EU – industriutsläppsdirektivet (IED).

Vid eventuella frågor om våra radiatorer eller ytbehandlingar är du välkommen att kontakta oss. Om du behöver ett officiellt dokument som intygar att våra radiatorer uppfyller DGNB:s krav kan du ladda ner bekräftelsen här.

Läs mer om vårt engagemang för en hållbar framtid