• Produktinfo
  • Golvvärme

Unisenza: lättinstallerade termostater för strålningsvärme- och kylningssystem

Medan de flesta termostater till strålningsvärme- och kylsystem främst är inriktade på användarvänlighet och att upprätthålla den valda rumstemperaturen, har Purmos nya Unisenza-serie utvecklats för att stödja formgivare, installatörer och slutanvändare med ett enhetligt produktsortiment som är lika enkelt att installera som det är att använda.
lättinstallerade termostater för strålningsvärme och -kylning

3 olika termostater

Unisenza är en komplett, enhetlig termostatlösning som kombinerar en unik känsla av komfort och effektivitet med högkvalitativa produkter, och levererar skräddarsydd värmereglering baserad på slutkonsumentens önskade användarupplevelse. Därför omfattar sortimentet tre olika termostater: en enkel elektronisk termostat med vred, en modern digital termostat och en WiFi-termostat med klocka och plug & play-appstyrning. Med respektive termostat kan styra både värme och kyla så att du kan koppla av och njuta av optimal inomhuskomfort i alla rum, varje dag, året runt.

Oavsett vilken produkt slutanvändaren väljer är de kabelanslutna termostaterna enkla att installera och passar de flesta installationskrav där anslutning via kabel är standard. Vredtermostaten passar för montering direkt på väggen eller på själva kabinettet, medan den digitala termostaten och WiFi-termostaten passar de allra flesta backboxar i EU. Tack vare variationen i detta innovativa produktsortiment kan ett stort antal tillämpningslösningar kombineras med bara några få komponenter – från enkel rumstemperaturreglering till app- och tidsstyrd värme- och kylreglering.

Kabelcentral

I hjärtat av Unisenza-termostaterna döljer sig kabelcentralen som tar emot signalen från rumstermostaterna och sedan öppnar varje termiskt ställdon i enlighet med detta. Kabelcentralen finns i 2 utföranden: 230V och 24V. Standardenheten med 10 zoner passar de flesta tillämpningar och grenrörsstorlekar. Upp till 20 ställdon kan installeras per kopplingscentral, så att större system inte utgör något problem.

Pumpfördröjningsväljaren gör att de enskilda kretsloppen kan öppnas innan de cirkulerar för att förhindra slitage och oljud från pumpen. Pumpmotioneringsfunktionen gör att pumpen kan motioneras i 5 minuter var 24:e timme för att förhindra pumpuppehåll efter långa vilande perioder, t.ex. sommaravstängning. Kombinera detta med den spänningsfria signalen som gör det möjligt att växla mellan ett stort antal generatorer och du har en användarvänlig produkt som kan installeras på nolltid.

Termiskt ställdon

Utöver termostater och kopplingscentraler omfattar Unisenza-serien även en serie termiska ställdon som kan monteras i flera riktningar beroende på förgreningsrörets eller ventilens placering, samtidigt som IP54 bibehålls. Ventilen levereras helt öppen för att ytterligare underlätta installationen, som för övrigt är mycket enkel tack vare anvisningarna som är tryckta på lådan.

Det termiska ställdonet finns i två utföranden: som 230V och som 24V. Tack vare den medföljande adaptern underlättas installationen ytterligare med en enkel tryck och klick-funktion. Adaptrar för nästan alla ventiler från tredje part finns dessutom som tillval. Den låga strömförbrukningen (< 1 W) som möjliggör energibesparingar och överensstämmelse med olika energidirektiv understryker det övergripande konceptet för Unisenza-sortimentet.

Maximal komfort, säkerhet och energieffektivitet

Unisenza-seriens termostater är fullständigt kompatibla med alla typer av golvvärmesystem och alla värme-/kylgeneratorer (värmepumpar, värmepannor etc). Oavsett värmekälla reagerar styrsystemet snabbt på varje förändring och anpassar sig enkelt för att garantera effektiv strålningsvärme och kylning. En utökad garanti på 5 år gäller, förutsatt att Unisenza-produkterna används som ett enhetligt system.