• Vattenburen värme
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Tryckklass PN 10 på TP radiatorer

Thermopanels radiatorer typ 10, 11, 21, 22 och 33 tillgodoser krav som ställs på produkter i värmesystem med höga statiska tryck. Thermopanel radiatorn har sedan slutet av år 2014 tryckklass PN 10 som standard. Thermopanel radiatorer tillverkade före detta har provtryckts för att klara av driftstryck PN 6.

 

tryckklass pn 10

Thermopanel radiatorerna tillverkas av råmaterial och komponenter av hög kvalitet. Vid normal användning har radiatorerna en lång livslängd.

God energiekonom

Thermopanel radiatorerna är anpassade för moderna vattenburna centralvärmesystem. Radiatorns vattenvolym är liten och konvektionsytan stor. Tillsammans innebär dessa egenskaper en mycket snabb reaktionstid och därmed en god energiekonomi.

Värmesystem

Thermopanel radiatorerna är ämnade för s.k. slutna värmesystem, där syre inte kommer in i systemet. Ett tätt och noggrant planerat värmesystem sparar på både energi och de komponenter som hör till systemet. Läckage i systemet kräver vattentillförsel, vilket leder till inre korrosion i radiatorerna. Därför rekommenderas det inte att man tömmer systemet t.ex under sommaren. Vattnets temperatur bör vara 0–110°C, pH-värdet 7–9 samt syremängden max 0,1 mg/kg.

Tryckklass PN 10

Thermopanel radiatorernas standard tryckklass är PN 10. Vid planeringen av värmesystemet bör man observera att man inte överskrider radiatorernas tryckklass. I höga byggnader bör man förutom vattnets hydrostatiska tryck även beakta det dynamiska tryck som uppstår. Thermopanel radiatorernas tryckklass försäkras i produktionen genom att testa varje radiator.