• Produktinfo
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer

1-rörsfördelare
för omställning
2-rör/1-rör

 

Montera Thermopanel i ett 1-rörssystem med TP Big Five 1-rörsfördelare. Justerbart mellan 100-30% radiatorflöde.

 

Som tillbehör finns H-stycke med omställningsmöjlighet mellan 1- och 2-rörs anslutning.

Ventilunderdelens kägla ställs in med en insexnyckel 2,5 mm. Vid 2-rörs inställning är den helt inskruvad och hålet är då täckt med en blå plastpropp. För att ändra till 1-rörs avlägsnas den blå plastproppen och därefter skruvas käglan ut. Utskruvad 4,5 varv blir det relativa radiatorflödet 35 %. Efter inställning till 1-rörs skall hålet i käglan täckas med en röd plastpropp för att indikera 1-rörsutförande.

TP H-stycke

1-rörsfördelare, RSK 6606562

Diagram – omställning 2 rör till 1 rör

Diagram – omställning 2 rör till 1 rör