• Produktinfo
  • Vattenburen värme
  • Bostadskomplex
  • Radiatorer

Radiator och tilluftsdon i lågtemperatursystem

Purmo Thermopanel AIR tilluftsdon i lågtemperatursystem ger frisk värme och ett behagligt inomhusklimat. Tilluftsdonet har utvecklats för att skapa optimal komfort och god luftkvalitet. AIR är en dynamisk produkt som kombinerar värme och ventilation för att uppnå en sund boendemiljö.

 

Tilluftsdon Air
En viktig funktionell aspekt vid val av tilluftsdon i lågtemperatursystem är att säkerställa att tilluftens flöde är korrekt även när termostaten och radiatorn inte är påslagen. Om en springa finns mellan donet och radiatorn fungerar systemet endast när termostaten är påslagen. Luften tvingas genom radiatorn och förvärms. Men, om det finns en springa i systemet och termostaten stänger sig vid uppnådd temperatur flyter kall luft ut från väggenomföringen och donet rakt ut i rummet. Ett kallt drag uppstår vid denna typ av tilluftsdon. Purmo och TP AIR har ett don som sitter tätt mot radiatorn och ingen luft slipper ut i rummet annat än genom radiatorn i vilken luften förvärms och filtreras även om termostaten stängs.

Varför AIR tilluftsdon i lågtemperatursystem?

Någonstans bör byggnaden få in luft för att tillgodose en god kvalitet på inomhusluften. Detta kan ske endera med maskinell till- och frånluftsventilation eller enklast genom frånluftsventilation. I byggnader med maskinell frånluftsventilation fungerar ett tilluftsdon bakom radiator som ett mycket gott alternativ. Att ta in luft på annat sätt, genom till exempel en springa ovanför fönstret eller genom en väggventil, är inte att rekommendera eftersom detta ofta leder till att de boende täpper till tilluftsventilerna när det blir kallt ute, för att förhindra kallt drag.

Tilluftsdonet AIR bakom radiatorn fungerar utmärkt ihop med en frånluftsvärmepump. Luften filtreras noggrant, förvärms i radiatorn, optimerar värmeavgivningen i radiatorn tack vare bättre luftrörelse, och man kan även ta till vara värmen ur luften. Värmeåtervinningen sker i luft-vattenvärmepumpen där energin överförs till att värma tappvatten och centralvärmesystemets vatten.

Tilluftsdon har visat sig vara den mest kostnadseffektiva lösningen för ventilation med maskinell rånluft och den mest energieffektivaste totallösningen med frånluftsvärmepump.

Purmo AIR passar både i renovering och nybyggnation och används bland annat i Älvsbyhus hustillverkning i Sverige och i Finland.

Purmo AIR passar både i renovering och nybyggnation och används bland annat i Älvsbyhus hustillverkning i Sverige och i Finland.

Styrning och filterbyte

Du kan reglera tilluftens flöde in i huset genom ett styrspjäll. Du kan behöva stänga tilluften helt till exempel om utomhusluften påverkats av någon oväntad förorening eller brand/rök. Filterbyte rekommenderas en gång årligen.

Air tilluftsdon

Air filter

Referenser tilluftsdon i lågtemperatursystem

Tilluftsdon AIR passar både i nybyggnation och vid renovering. Lohikosken Majakka AsOy i Jyväskylä, Finland är ett fantastiskt exempel på hur man löst ventilationen genom tilluftsdon och radiatorer i ett nybyggt flervåningshus. Även här används frånluftsvärmepump.

Fastigheterna Bonden i Trångsund, Stockholm är ett fint exempel på hur man löser ventilationen vid en renovering av över 100 lägenheter. Två av lägenheterna har redan testats och fungerar alldeles utmärkt. I detta bostadskomplex fanns det redan springor under fönstret för inkommande luft och dessa kunde man utnyttja genom att tillämpa AIR tilluftsdon med teleskop. Även i detta projekt övergår man till lågtemperatursystem med frånluftsvärmepump.