• Produktinfo
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer

Mittkopplad radiator fås enkelt med TP Flex

Att installera en mittkopplad radiator var ett vanligt fenomen under 1960 och -70 talet. Speciellt så kallade HE radiatorer från Gustavsberg var populära vid installationen och vi beräknar att det finns hundratusentals mittkopplade radiatorer i Sverige idag. En stor del av dessa är i behov av att bytas ut, och efterfrågan på mittkopplade radiatorer i ROT-jobb har ökat markant den senaste tiden.

 

Mittkopplad radiator fås med TP Flex monterad på en standardradiator från Thermopanel.

Mittkopplade radiatorer efterfrågas i projekt

Det finns fler fördelar med att mittkoppla radiatorn. Genom att dra upp rören mitt under fönstret kan du gjuta in golvet i ett betydligt tidigare skede. Om rören däremot skall planeras in till vänster eller till höger om fönstret krävs en exakt positionering och dimensionering av radiatorn långt på förhand.

– Installatörer menar att vid installation av hundratals radiatorer kan jobbet vara klart fler dagar tidigare om man använder mittanslutning. Mittkopplade radiatorer går snabbare att installera och arbetarna kan frigöras för nya uppdrag, säger Michael Hansen, Marknadschef på Purmo i Danmark. Situationen är liknande även i Sverige.

Mittkopplade radiatorer används främst vid nybyggnation, men en liten del går också till renovering. Och en ökning väntas under de kommande åren.

Orsaken till att man byter ut en gammal mittkopplad radiator till en ny modern är att de befintliga radiatorerna oftast har en dålig värmeavgivning, och om man byter till ett nytt värmesystem bör de omdimensioneras. Dessutom ser de inte moderna och snygga ut i en nyrenoverad byggnad.

Mittkopplad radiator från Thermopanel

Mittkopplade radiatorer har funnits i Thermopanels nya sortiment sedan början av 2000-talet. Det är främst större installationskedjor som börjat efterfråga dessa radiatorer i projekt.

På den svenska marknaden används standardradiatorn TP V4, som finns lagerlagd hos alla ledande grossister. Den höga tillgängligheten gör att det går snabbt och smidigt att nyttja Thermopanel. Till denna standardradiator ansluts ett TP Big 5 tillbehör kallat TP Flex. Även TP Flex ligger på hyllan hos ledande grossister.

TP Flex är en separat fördelare för att möjliggöra mittkoppling av radiatorer. TP Flex finns både i höger- och vänsterutförande. Levereras som standard i 2-rörsutförande. Radiatorns standardkonsol skall användas, extra distanser behövs ej.

Thermopanel Flex är en separat fördelade för att möjliggöra mittkoppling av radiatorer.

Thermopanel Flex är en separat fördelade för att möjliggöra mittkoppling av radiatorer.

Thermopanel V4 är en patenterad standardradiator som finns lagerlagd hos samtliga ledande grossister. TP Flex-kopplet finns lagerlagt hos grossist för omgående leverans. TP Flex är ett praktiskt tillbehör som möjliggör en enkel och snabb mittkoppling av standardradiatorn Thermopanel V4.

RSK Nr

Benämning

För högerradiatorer

6606543 TP Flexfördelare 11–21 Höger
6606544 TP Flexfördelare 22–33 Höger
   
 För vänsterradiatorer  
 6606576  TP Flexfördelare 11–21 Vänster
 6606577  TP Flexfördelare 22–33 Vänster

TP V4 med mittkopplingen TP Flex är en tekniskt sett mycket högkvalitativ lösning och tillgängligheten hos grossist gör den ideal för snabba byten även i stora ROT-jobb. Bytet går snabbt förutsatt att man har rätt kopplingar mot befintligt rörsystem tillgängliga, och bytet i sig kostar inte mer tid än en vanlig radiatorinstallation. Thermopanel Flex finns både i höger- och vänsterutförande. Levereras som standard i 2-rörsutförande, men är omställbar mellan ett- och tvårörsystem. Radiatorns standardkonsol skall användas, extra distanser behövs ej. Kan även användas för att koppla uppifrån, diagonalt, i motsatt sida med mera. TP Flex är flexibel på mer än bara ett sätt: du kan enkelt korsa tillopp och retur om så krävs, och du kan även skjuta radiatorn i sidled för bästa passform.


Vid byte till Thermopanel V4 och TP Flex koppel förbättras både funktionen och designen i renoveringen. För extra modern och snygg installation kan TP V4 väljas med slät frontpanel TP Plan eller TP Ramo.

TP Flex inkopplingsalternativ

TP Flex inkopplingsalternativ.

 Installatörer menar att vid installation av hundratals radiatorer kan jobbet vara klart fler dagar tidigare om man använder mittanslutning.