• Produktinfo
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer

Fördelar med lågtemparaturradiator Ulow E2

Ulow E2 lågtemperaturradiatorer med E2-teknik förverkligar ett unikt produktkoncept, som möjliggör en effektiv, ekonomisk och estetisk värmeavgivning med låga temperaturer. Fördelarna med lågtemperaturradiatorn är många:

 

1. Lågtemperaturkompatibel

Ulow E2 lågtemperaturradiatorer kan utan problem användas vid framledningstemperaturer under 40 °C med alla typer av förnybara energikällor (värmepump, solvärme etc.).

2. Intelligent reglering

Det speciella med Ulow E2 ligger i utrustningen med fläktar som stöd för den naturliga konvektionen i kombination med en intelligent reglering, som växlar helt automatiskt mellan statisk och dynamisk drift resp. efter driftsförhållanden eller användarens önskemål. Fläktarna tillkopplas endast vid behov, eftersom enheten även i statisk drift har en hög grundeffekt.

3. Hög besparingspotential

Jämfört med de på marknaden tidigare befintliga möjligheterna uppstår vid utbyte en stor energibesparingspotential genom en tydlig sänkning av medeltemperaturerna under drift. Med Ulow E2 kan hela uppvärmningssystemet drivas väsentligt energieffektivare.

4. Modern design

De mycket eleganta plana ytorna och det futuristiskt reducerade formspråket hos Ulow E2 tilltalar inredningsmedvetna människor, medan de avrundade kanterna med mjuka linjer utstrålar stilfull harmoni. Med formgivningen med runda hål beträder Purmo helt nya, trendiga vägar – även den fulländade, intuitiva manöverpanelen med beröringsknappar sticker ut. Ulow E2 finns tillgänglig i vit RAL 9016.

Ulow E2

Ulow E2 tilltalar inredare med de avrundade kanterna och mjuka linjerna. Den intuitiva manöverpanelen med beröringsknappar sticker också ut.

5. Mycket snabb värmeavgivning och kort reaktionstid

Genom den höga andelen strålningsvärme och den behovsorienterade konvektionsoptimeringen med fläktar kan Ulow E2 garantera snabb värmeavgivning och korta reaktionstider. Under vintern kan nattsänkningsfaser eller värmeförluster genom rumsvädring kompenseras utan problem och på kortaste tid.

6. Beprövad teknik med mittanslutning

I dagens flexibla byggverksamhet är det inte längre möjligt att bortse från rörförläggning i förväg. Här kan tekniken med mittanslutning erbjuda ett väsentligt bidrag för minskad arbetsinsats vid monteringen och färre fel, och möjliggör också maximal frihet vid planering och installation.

7. Hög andel strålningsvärme

Till skillnad mot rena konvektorer uppvisar Ulow E2 en mycket hög andel strålningsvärme eftersom radiatorn har vattenvärmda plattor på fram- och baksidan.

8. Idealisk för renovering och nybyggnad

Om man har uppnått en god isoleringsstandard genom termisk renovering, eller om man har installerat en modern värmekälla, föreligger idealiska förutsättningar för användning av Ulow E2. Det finns då perfekta möjligheter att utnyttja framledningstemperaturer upp till 40°C, med alla typer av energikällor (olja, gas, ved, pellets eller fjärrvärme resp. värmepump).

Moderna nybyggda hus har redan en god isoleringsstandard och man använder moderna energikällor med sänkt temperatur (olje- eller gaskondensvärme) eller lågtemperaturkällor som använder förnybar energi (ved, pellets eller fjärrvärme resp. värmepump). Ulow E2 är kompatibel med dessa värmekällor för framledningstemperaturer upp till 60°C. Även vid nybyggnad kan Ulow E2 principiellt användas i monovalent drift. Vad man särskilt kan rekommendera är dock kombinerad drift med andra värmeavgivningssystem med låga temperaturer, t.ex. golvvärme, golvkonvektorer eller liknande. Kombinerad drift rekommenderas för utrymmen där det behövs snabb rumsuppvärmning och korta reaktionstider (sovrum, fitnessrum, arbetsrum etc).

9. Flexibel elanslutning

För anslutning av Ulow E2 till elnätet kan man välja mellan två olika anslutningssätt. Anslutning med stickpropp eller fast installation via kabelanslutning. Nätkabelns längd kan ställas in steglöst.

10. Mycket enkel installation

Ulow E2 levereras i form av en anslutningsklar produkt och kan installeras lika enkelt, effektivt, flexibelt och ekonomiskt som en normal radiator. Just vid renovering är detta viktigt.

11. Systemkompatibel

I kombinerad drift för nybyggen är Ulow E2 genom de enhetliga medeltemperaturerna under drift perfekt kompatibel med andra system med värmeavgivning vid låga temperaturer, såsom golvvärme, golvkonvektorer, väggvärme etc. – användning tillsammans med värmekretsar med högre temperatur är möjlig.

12. Boendekomfort året runt

Ulow E2 fungerar som lågtemperaturradiator för full värmekomfort med hög reglerkvalitet.