• Produktinfo
  • Radiatorer

Compact Ventil Flex: Radiatorn som utmärker sig i flexibilitet

Att våra panelradiatorer finns i olika dimensioner, färger och utföranden är inget nytt. Compact Ventil Flex tillför dock något nytt när det gäller personanpassning och flexibilitet tack vare ett fritt valbart ventilläge. Detta gör att du enkelt kan byta radiatorventil från höger till vänster sida och säkerställer en extra problemfri och snabb montering.
flexibel radiator

En gyllene medelväg


Baserat på den beprövade 6-anslutningstekniken har Compact Ventil Flex en centralt placerad integrerad ventilsats som nu gör det möjligt att byta ventil från höger till vänster sida. Detta ger maximal flexibilitet vid både planering och installation eftersom den centrala anslutningen förenklar rördragningen i bygg- eller renoveringsfasen.Dessutom gäller samma anslutningsdimensioner för alla flerskiktsradiatorer så att hela värmeledningsnätet enkelt kan förmonteras och installeras med hjälp av Purmos installationsplatta utan att radiatorerna behöver monteras.

 Flexibel radiator med mittkoppling


Tre olika utförandenPurmo Flex finns i tre olika utföranden. Plan Flex har en platt framsida för en elegant och modern finish. För dig som föredrar lite mer struktur finns Flex med profilerad design och Ramo Flex med finprofilerad front. Var och en av dessa designer finns i en mängd olika dimensioner och färger så att det är mycket enkelt att välja Purmo Flex-radiatorn som smälter perfekt in i rummets inredning.


Flex panelradiator tre olika utföranden


Snabbt tillgänglig


Purmo Flex står inte bara för de högsta standarderna när det gäller utseende, flexibilitet, prestanda och enkel installation, den möjliggör även en avsevärd minskning av leveranstiden. Istället för att behöva vänta på en specialbeställning av vänsterversionen kan du använda samma radiator för både höger- och vänsterventiler tack vare det fritt valbara ventilläget och få Flex-radiatorn i drift på nolltid. En stor fördel för både privatbostäder och kommersiella byggnader som kontor, hotell, skolor etc.