• Produktinfo
  • Vattenburen värme

2-rörsfördelare TP Quattro för dold rördragning

 

2-rörsfördelare TP Quattro används främst för att kombinera 1-rörs­systemets enkla installation med 2-rörssystemets enkla dimensionering. TP Quattro är ett unikt och välbeprövat system och idag finns det över 240 000 installerade TP Quattro 2-rörsfördelare.

 

2-rörsfördelare TP Quattro

TP Quattro passar alla Thermopanel radiatorer och ansluts direkt till ventilarrangemanget. TP Quattro ansluts mot rörnätet via fyra st M22*1,5 mm anslutningar med kopplingar beroende på rörtyp. En 2-rörsanläggning av denna typ kan utföras utan T-rör och dolda rörskarvar. Rördragningen blir logisk och utan korsningar.

Dimensionering och installation

Värmeavgivning enligt Thermopanel standard. Normal hänsyn skall tas till värmeexpansion hos rörsystem.

Anslutningar

Thermopanels sortiment av standardkopplingar kan användas.

Fördelar med Quattro

  • När man vill undvika dolda rörskarvar
  • För att undvika1-rörssystemets nackdelar
  • Ingjutet i golv
  • I träbjälklag
  • Sparar material
  • Rördragning som i 1-rör fast med 2-rörssystemets fördelar
  • Säker installation utan dolda skarvar
  • Svensk standard M22 och c/c 40mm

Quattro 2-rörsfördelare, RSK 6606039

Dold rördragning med 2-rörsfördelare TP Quattro

Att använda sig av dold rördragning fram till radiatorer i nybyggnation blir allt mer vanligt. Det går bra att dra dolda rör i 2-rörssystem med TP Quattro. Med hjälp av TP Quattro drar man hela rör mellan fördelare och radiatorer och mellan radiatorer utan skarvkoppling. Man undviker alltså dolda rörskarvar och får en logisk rördragning utan korsade rör. Man sparar egentligen ingen rörlängd, men däremot sparar man material och arbete för två T-kopplingar per radiator. Säker vatten är en organisation som upprättar "Branschregler Säker Vatteninstallation" som beskriver hur VVS-installationer ska utföras och dokumenteras. Enligt dessa regler får man koppla rör till värmesystem dolt.

TP tryckfall Quattrogren

2-rörssystem Quattro

Rördragning kan göras enligt nedanstående principer. Observera att fördelaren är vändbar. Den yttersta radiatorn i grenen skall ej förses med Quattrofördelare 1.
Rördragningen är logisk och utan korsningar.

TP Quattro rördragning