• Kontor
  • Interiör
  • Kontor
  • Radiatorer

Färgskala i kontor

Färger förmedlar olika stämningar, känsloupplevelser och föreställningar. Trender och mode har en stark påverkan kring hur vi uppfattar färger. Det som ena dagen uppfattas som fult kan nästa dag vara en färg som vi tycker är vacker och sober. Även kulturella influenser påverkar hur vi tyder färger.
Färgskala kontor

Färgsymbolik i kontor

Färgskalan i kontor har stor inverkan på hur medarbetarna trivs på jobbet. Rött är en fysisk färg och ska vara en bra färg om man jobbar i team – rött är kraftfull och ökar blodflödet. Undvik dock för mycket rött, eftersom rött i stora doser också kan framkalla ångest och rastlöshet, men som accentfärg passar rött utmärkt. Rosa är en färg man kan försöka undvika på kontor, eftersom den anses sänka dynamismen.

RAL kulörer orange/gul

Gult skapar kreativitet, ger energi och fokus. Grått står för allvar och respekt, men kan göra oss mindre produktiva. Svart är en manlig färg, som passar där ekonomiska drivkrafter råder. Undvik dock för mycket svart, eftersom svart också förknippas med sorg och hat.

RAL-kulörer grå/grön

Brunt och beige står för stabilitet och trygghet och är bra för koncentrationen. Grönt föder energi, tillväxt, glädje, harmoni och välstånd.

RAL-kulörer lila/blå

Lila är också en passande färg för kontor då den förmedlar aukorititet och lyx, lila balanserar aktivitet och vila. Blått står för sanning, allvar, inspiration och kreativitet och passar i bl.a. väntrum, kontor och badrum.

Purmos radiatorer finns i många olika färger och nyanser för att passa alla inredningsbehov och kunna matcha alla delar av ditt rum. Se skillnaden i olika interiörer med hjälp av olika färger på radiatorn. Välj den kulör från Purmos färgkarta som passar dig bäst!

Blå, vertikal radiator i kontor