Handdukstorkar – allt du bör veta

Det finns många praktiska aspekter att ta ställning till vid valet av handdukstork. Vad allt behöver du veta vid valet av handdukstork? Det räcker inte att man faller för en viss stil eller design. På denna sida tar vi upp frågor kring handdukstorkens höjd, bredd och effekt, hur en vattenburna respektive elektriska handdukstorkar fungerar samt olika frågor kring handdukstorkens design, elpatron och termostat.

Handdukstork – vattenburen och el

Det första man bör beakta vid köp av handdukstork är om torken skall vara vattenburen eller elektrisk. Det finns även handdukstorkar som kan kombinera dessa system, det vill säga anslutas till centralvärmesystemet vintertid, då värmen är påslagen, och nyttja en elpatron sommartid när värmesystemet är avslaget. Det finns även handdukstorkmodeller som ansluts till tappvattnets krets.

Vattenburen handdukstork

En vattenburen handdukstork används om man vill ersätta en befintlig vattenburen radiator med en vattenburen handdukstork eller vid nybyggnation då nya rör dras till badrummet eller utrymmet. Denna tork kopplas då in på centralvärmesystemet genom en etthålsventil eller annan rekommenderad ventil. Fördelen med en vattenburen radiator är att den är energieffektiv i drift. Nackdelen är att torken står kall sommartid om man inte kör den på en separat slinga. För att förebygga detta kan man med fördel nyttja en elpatron i handdukstorken sommartid. Dessa så kallade ”Mixed” versioner finns att fås hos bland annat Purmo.

Handdukstork från Purmo – för vattenburen värme

Vid installationen har varje handdukstork optimerats för att ge hög verkningsgrad och skön komfort. Det är därför av största vikt att du inte gör några förändringar i systemet utan att först rådgöra med en fackman. Livslängden på värmesystemet är starkt beroende av att ingen syresättning av vattnet i systemet förekommer. Om trycket sjunker under drift, och påfyllning måste göras, skall systemet snarast kontrolleras av fackman. Handdukstorkarna kan anslutas direkt till centralvärmesystemet och täcker i många fall hela värmebehovet i badrummet. Purmo modellerna kan ej anslutas till tappvattensystemet!

Handdukstork från Purmo – för vattenburen värme och med elmotstånd, sk. kombielement

En vattenburen handdukstork kan kopplas in både mot värmesystemet och med en elpatron som värmer handdukstorken, när värmesystemet är avslaget sommartid. Detta kallas för mixed version eller kombielement. I Mixed-modellen används både en etthålsventil och en elpatron. Handdukstorken bör vara fylld med vatten och avluftad innan strömmen slås på. Om värmesystemet töms på vatten, bör strömmen slås av, annars utlöser överhettningsskyddet i patronen, vilket gör patronen oanvändbar. Vid mixad version bör tilloppet på vattensidan stängas då elpatronen används. Detta för att undvika uppvärmning av vatten som cirkulerar genom handdukstorken.

OBS! Returen får aldrig stängas då den måste vara öppen för expansionen. Tilloppet kan enkelt stängas genom att använda handratten på etthålsventilen. Handdukstorkens stickkontakt kan sättas i jordat vägguttag. Det är alltid bra att kontrollera vägguttagets placering och lämplighet med behörig elektriker, som även bör utföra alla eventuella fasta elanslutningar. På installationsplatsen monteras i den ena anslutningsmuffen en elpatron och i den andra Purmos etthålsventil, som har ett röravstånd på 40 mm och M22 för röranslutning. Vänster/höger sida kan väljas fritt. Etthålsventilerna är omställningsbara för 1-rörs- eller 2-rörssystem. Handdukstorken får inte stängas av mot rörnätet så länge elpatronen är inkopplad. Allt montage bör utföras av behörig installatör.

Dessa modeller finns att fås som Mixed modeller:

Handdukstork för el

Elpatronen i en elektrisk handdukstork är försedd med en termostat, som slår av strömmen då temperaturen når en viss gräns. Vid felanvändning slår överhettningssäkringen av strömmen, och gör elhanddukstorken obrukbar. Då elhanddukstorken tas ur bruk, bör vattenglykolblandningen (om sådan finns) tappas bort och föras till återvinningsstation. Även elpatronen bör avlägsnas och föras till återvinningsstation. En otillräckligt fylld elhanddukstork, får inte kopplas till elnätverket. Förutom vattenburna sortimentet finns även ett brett utbud av elhanddukstorkar.

Handdukstork från LVI by Purmo – för elvärme

Handdukstorkarna från LVI by Purmo är helt elektriska och möjliggör en snygg installation tack vare montage med dold anslutning. Kapslingsklassen är IP 44 och garantitiden är 10 år på torken och 2 år på elektroniska delar. De flesta modeller är lättmonterade och håller en låg energiförbrukning. De är tystgående och luktfria. Fördelen med de elektriska handdukstorkarna är att de är varma just när du behöver dem. En del modeller har en timer funktion också.

Välj handdukstork – höjd över golvet, höjd, bredd och effekt

Rekommendationen för en handdukstorksplacering finns beskriven i monterings- och bruksanvisningarna för varje enskild radiator. Minimiavståndet till golv är 50 mm, men i praktiken sätts handdukstorken oftast högre upp.

Höjden och bredden på torken kan väljas efter det utrymme som finns tillgängligt. Tänk även på antalet medlemmar i hushållet som önskar använda torken. En större modell ger plats åt hela familjens handdukar. Handdukstorkens effekt finns angiven var för sig. Effekten är beroende av temperaturerna i värmesystemet (vattenburna modeller) och av elpatronens effekt. Elpatronens effekt varierar mellan 50 och 600 W beroende på om man skall använda handdukstorken som tork eller delvis som värmande element.

Tips på placering av handdukstork

Handdukstork eller radiator – handdukstork fungerar som element

Det finns handdukstorkar som även klarar av att värma upp rummet. Elhanduksstorkarna Jarl, Alaid och Alaid RF från LVI by Purmo fungerar även som badrumsradiatorer och Purmo har likaså ett stort utbud vattenburna handdukstorkar som kan ersätta en radiator.

Det du bör tänka på är att effekten som handdukstorken ger bör motsvara den effekt som din gamla radiator givit. Med hjälp av de systemtemperaturer som används i ditt vattenburna system kan man enkelt räkna ut motsvarande storlek på en handdukstork. Tänk på att en tork med kromad yta avger mindre effekt, eftersom den kromade ytan binder mer värme och blir hetare. En lackerad yta avger mer värme och håller yttemperaturen lägre. En kromad handdukstork passar av denna orsak bättre ihop med golvvärme, medan en lackerad kan användas som enda värmekälla i ett mindre badrum, förutsatt att storleken räcker till. För dimensionering prata med din elektriker/VVS-installtör som ska installera torken.

En handdukstork fungerar som ett element på många sätt. Effekten är, i de fall man ersätter en befintlig radiator och ämnar använda torken för uppvärmning av utrymmet, beroende av effektbehovet. För ett genomsnittligt hus i nordiskt klimat med standardisolering och en takhöjd på 2,40-2,50 meter är effektbehovet cirka 70-75 W per kvadratmeter golvyta. För att beräkna hur mycket effekt som går åt för andra takhöjder kan du räkna med ett effektbehov på 30 W per kubikmeter.

Renovera badrum

Handdukstorkar design

Handdukstorkar finns i olika färg, storlek, format och ytbehandling. Låt dig inspireras! Se vårat tips på en handdukstork i svart eller kolla in Apolima – en vit handdukstork i design. Du kan även läsa våra tips på biliga handdusktorkar i design.

Handdukstork elpatron

Purmos nya elpatron PVEP har dold anslutning som standard och passar för kromade Flores handdukstorkar och för vita samt specialfärgade Java handdukstorkar från Purmo. Elpatronens effekt är 300 W. Temperaturinställning finns i 5 lägen. I lokalt läge är det möjligt att ställa in fem temperaturnivåer. Möjliga användningsnivåer är enligt följande: 0 (värmer inte) och från 1 till 5, vilket indikerar ett temperaturintervall från 30 till 60 grader Celsius. Elpatronen har inbyggd timerfunktion. Timerknappen används för att slå på timern och ställa in tiden när enheten ska stängas av automatiskt. För att aktivera timerfunktionen tryck kort på timerknappen. Displaypanelen visar torkarens användningstid på 1 timme. Varje efterföljande tryck förlänger torkningstiden (2-4 timmar). Det går när som helst att kontrollera hur mycket elström som förbrukats under en hel dags användning. Siffran som visas på mätaren visar den faktiska energiförbrukningen. Du kan därför mäta den faktiska energikostnaden genom att multiplicera siffran på mätaren med värmeelementets nominella värmeeffekt och priset på el (1 kW). Läs också hur byta elpatron på handdukstork.

Handdukstork termostat

En praktisk etthålsventil (PVB) möjliggör både 1-rörs och 2-rörs anslutningar. Designventilen (PVB CH) har samma funktioner som PVB, men är i kromad och polerad mässing. En kromad handratt (NHK) ingår.

Läs mer om handdukstork termostat