Elgolvvärme eller vattenburen golvvärme?

Tvekar du mellan att lägga elgolvvärme eller vattenburen golvvärme som uppvärmningssystem? Hur är det med levnadsålder på vattenburen golvvärme? Vad händer om systemet börjar läcka om 20 år? Känns som ett väldigt ingrepp att lägga om vattenburen golvvärme medan elgolvvärme är lättare att byta ut? Hur mycket el spar man på att ha vattenburen golvvärme vs elgolvvärme i ett hus på ca 200 m2 per år?

Vi rekommenderar vattenburen golvvärme (eller radiatorvärme), istället för elgolvvärme, till ett hus på över 200 kvm hus av energibesparings- och komfortskäl. Ett vattenburet värmesystem med värmepump har en energiförbrukning som är ca 25-30% jämfört med direktverkande el. Sedan spelar det förstås in hur man använder golvvärmesystemet, hur man styr värmen och hur välisolerat huset är.

Vattenburen golvvärme, vattenburen radiatorvärme eller elgolvvärme

Purmo beviljar 10 års garanti för sitt golvvärmesystem, men t.o.m. upp till 80 år på vissa golvvärmerör. Om man är mycket bekymrad över ett läckage med dolda rör i golvet, så kan även synlig rördragning med vattenburna radiatorer vara ett starkt alternativ.

Radiatorer är lika energieffektiva som ett golvvärmesystem, eftersom de reagerar snabbt på förändringar i temperatur, de tar tillvara värme från fria värmekällor (brasa, solljus och ökat antal personer i rummet) och de förlorar ingen energi till marken.

Dock är det viktigt att härmed även konstatera att vattenburen golvvärme ihop med en värmepump ger ett bättre COP-värde än med radiatorer och värmepump. Detta tack vare att man i praktiken kan använda lägre systemtemperaturer ihop med golvvärme. Den totala energiförbrukningen blir därmed ungefär den samma oavsett om du använder vattenburna radiatorer eller golvvärme i ditt vattenburna system ihop med värmepump. Purmos radiatorer passar utmärkt i lågtemperatursystem ihop med en värmepump och garantin på dessa är liksom golvvärmen 10 år. Du kan även kombinera golvvärme med radiatorer.