Kan AIR-tilluftsdon användas i hus med naturlig ventilation?

Kan AIR-tilluftsdon som är förenad med en vattenburen radiator användas i hus med naturlig ventilation?
Förvxärmd tilluft med don och radiatorer ökar prestandan på värmepumpen.
Radiatorer utrustade med AIR tilluftsdon lämpar sig utmärkt också för byggnader med s.k. naturlig ventilation. Den naturliga ventilationen fungerar när temperaturskillnaden inomhus och utomhus samt byggnadens höjd är tillräckligt stor. Exempelvis får man ventilationen i ett höghus med flera våningar att fungera vid köldgrader, förutsatt att byggnadens konstruktioner är täta och frånluftskanalen upp till taket är rätt dimensionerad, att frånluftsventilerna är rätt reglerade och framförallt att tilluftsystemen har låg tryckförlust. Till exempel har fönsterspaltsventilernas tilluftsventiler en stor tryckförlust och är deras användning i ett naturligt ventilationssystem inte tillräckligt. Ventilationen fungerar i alla byggnader också med hjälp av vindtrycket, alltså endast när det blåser.

Tillräcklig ventilation behövs dock alltid när det finns människor i byggnaden. Ytterligare bör luftväxlingen fungera också när inga människor finns på plats: Från byggnadens material, jordmån och organiska funktion, från mikrober, frigörs gaser som ska avlägsnas.

Ovan finns orsaker nämnda till varför den s.k. naturliga ventilationen också kräver stöd från maskinell ventilation, t.ex. frånluftsfläktar, som är igång när den naturliga ventilationen inte kan utnyttjas: Man talar om hybridventilation.

Purmo Air-tilluftsdon och en standard Purmo eller Thermopanel radiator med liten tryckförlust lämpar sig väl för naturlig ventilation. Förutom att tilluften värms upp i radiatorn, så filtreras den i filtret före inloppet. – För att ventilationen ska fungera ordentligt i alla förhållanden, så rekommenderar vi hybridventilation.