Halva elementet kallt

Vad göra då halva det vattenburna elementet är kallt? Elementet är luftat och det kom bara ut vatten. Två ledningar går till elementet. Det som ansluter nederst är kallt. Det andra är varmt. Det undre elementet löper parallellt med golvet och ut till vägg. Vad kan det handla om för fel?
Det kan vara termostat och / eller termostatventilen som behöver kontrolleras. Det kan också vara så att det är tillräckligt varmt i rummet och att elementet inte behöver vara varmare för att värma rummet. Fastighetsskötaren ska kunna hjälpa dig med detta.

Tilloppstemperatur – övre delen av radiatorn är varmare än nedre

Det är kännetecknande för radiatorn att övre delen av radiatorn är varmare än nedre delen. Det varma tilloppsvattnet förs till den övre horisontella kanalen och avger sin värme genom radiatoryton och kyls ner enligt värmebehovet i rummet. Temperaturen av tilloppsvattnet styrs enligt utetemperaturen dvs. vid kallare väder är tilloppstemperaturen varmare än vid mildare väder. Termostatventilen på tilloppsrör styr radiatorns vattenflöde enligt värmebehovet i rummet. – Om rumstemperaturen i detta fall är lämplig, kan vi konstatera att värmesystemet med radiatorer fungerar väl.

Handen som termometer

Handen är inte en speciellt bra termometer. Handen kan känna en varm temperatur på radiatorn om ytan (vattnet i radiatorn) är högre temperatur än handen och kall om ytan är kallare än handen: Alltså bara den relativa temperaturen. Radiatorns metalliska yta leder värme bra och även några graders skillnad kan upplevas som varmt eller kallt. Handflatans temperatur är normalt ca. 33 grader. T.ex. vid en utetemperatur på +5 grader kan tilloppstemperaturen vara 38 grader och retur (vid radiatorns nedre kant) 28 grader, då känns det med handen just så som du beskriver. Vi skall minnas att radiatorn fungerar (=avger värme) då dess temperatur är högre än rummets temperatur.

I fall rumstemperatur är inte tillräcklig och termostatens justering inte hjälper, skall fastighetsskötaren vidta åtgärder.