LVI by Purmos tillbehör Cable Kit är en anslutningskabel med en jordad stickpropp i den ena ändan och ett anslutningsdon, som passar till radiatorns anslutningskabel i den andra ändan. Normalt sätts radiatorns anslutningsdon in i kopplingsboxen bakom radiatorn och den installationen ska alltid göras av en behörig elektriker.

Om du har ett vägguttag i närheten av radiatorn kan du med hjälp av det här tillbehöret själv montera och ansluta radiatorn, förutsatt att du noggrant följer bruksanvisningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att monteringen sker i 3 steg:

  1. Radiatorn monteras på väggen
  2. Kabeln och anslutningsdonet monteras på väggen
  3. Stickproppen sätts i vägguttaget

Observera att om du använder en stickpropp så tappar du funktioner som trådbunden slavkoppling och trådbunden nattsänkning.

LVI Cable Kit passar till 230 V modellerna av radiatorerna Yali Comfort, Yali Digital, Yali Parada, Yali Ramo, Yali GV, Epok och Tamari.

Tekniska data för Cable Kit

  • Kabellängd 120 cm
  • IP20
  • 16 A
  • 250 V
  • Art.number: AZ01MM0000000100
  • EAN/GTIN: 6418569525188
  • E-nr: 8500167