• Elvärme
  • Referenser
  • Offentliga byggnader
  • Renovering
  • Användningsområden

Värme i kyrkor

Att värma upp kyrkor sätter stora krav på installatören och planeraren. Målningar och inventarier kan lätt skadas om luften blir för torr, samtidigt som en för fuktig innemiljö ger upphov till problem med mögel och fuktskador. Jacob Härnqvist har intervjuat elinstallatören Mats Andersson för tidningen Effekt (Storel). Mats är specialiserad på att installera värme i kyrkor.

Det är tätt mellan medeltidskyrkorna i Skåne. Och liksom alla typer av fastigheter har de sina speciella utmaningar, menar Mats Andersson, MA Larm- och Eltjänst i Brösarp, i hjärtat av Österlen. Han vet vad han talar om. Sedan millennieskiftet har han installerat el och värme i cirka 25 olika kyrkor.

— Landsbygdskyrkor värms bara upp inför för rättningar som bröllop, dop och annat. När förrättningen är klar slås värmen ifrån. Det är viktigt att det görs så fort som möjligt. Luften blir lätt torr om det är varmt för länge och då kan inventarierna skadas, säger Mats Andersson. Å andra sidan har fuktigt inneklimat orsakat mögel skador i många kyrkor. Det är en fin balansgång att få rätt uppvärmning.

— Medeltida kyrkor har ofta gamla inventarier som är svåra att ersätta. Och mycket dyra att laga, säger Mats Andersson.

Värme i kyrkor, Bara kyrka

Han har just avslutat värmeinstallationen i Bara kyrka, där han även har installerat belysning, larm och ljud. Installationerna är en del i en stor renovering som även omfattar lagning och målning av väggar och tak samt ömfogning av golv. Resultatet är en ljus och luftig kyrkobyggnad där vita väggar och vackra valv ger en rofylld upplevelse.

I den här miljön ska naturligtvis uppvärmningen vara så skonsam som möjligt. Och inte bestå av ett manuellt system med bimetallsradiatorer som det var i Bara kyrka tidigare, menar Mats Andersson.

– Vaktmästaren satte tidigare igång radiatorerna på fredagen och lät värmen stå på hela helgen tills förrättningen utfördes på söndagen. Det var dåligt för inventarierna och onödigt dyrt.

Mats Andersson bytte ut de gamla radiatorerna mot Yali Digital från LVI by Purmo med klassiskt räfflad frontpanel och ett styrsystem. En lösning som sparar både tid och pengar för församlingen.

Yali Digital värme i kyrkor

— Vaktmästaren tar emot bokningen av kyrkan som vanligt. Sedan kan han styra radiatorerna från en telefon eller webbläsare. Det är bara att knappa in tid och temperatur. Styrsystemet sköter resten. Totalt har jag satt in 18 radiatorer för att få maximal effekt på kortast tänkbara tid. Då påverkas luftfuktigheten minimalt. Mjukvaran ger snabb kontroll över både aktuell temperatur och värmeförbrukning.Utdrag ur Storel Effekt 4/2015
Text: Jacob Härnqvist
Foto: Nils Bergendal