• Elvärme
  • Energieffektivisering
  • Radiatorer

Uppvärmning med el: grönare än de flesta tror

2022 har eluppvärmning fortfarande något av ett imageproblem och möts därför ofta av skepsis hos slutkunden. Den här bilden har dock inget med verkligheten att göra. Nytänkandet kring energiproduktion och tillhörande lagstiftning driver på den tekniska utvecklingen på värmemarknaden. Och i tider av välisolerade och energieffektiva hus kammar moderna elvärmesystem faktiskt hem poäng på många punkter.
energivänlig uppvärmning med el

Snabb och enkel värmelösning

Elektriska värmelösningar används vanligtvis i rum som sovrum, hobbyrum eller vindsutrymmen där värme endast behövs tillfälligt och selektivt, och där en anslutning till det centrala värmeledningsnätet därför kan saknas. Den är också perfekt för uppvärmning av fritidshus eller stugor som endast används sporadiskt och för att hålla dem frostfria. Det är även en vanlig lösning i passivhus där värmebelastningen är så låg att ett varmvattensystem med radiatorer, rörsystem och värmegenerator knappast lönar sig. Eluppvärmning används också vid renoveringsarbeten och där det skulle bli alltför tidskrävande och kostsamt att bygga ut rörsystemet.

I samtliga dessa fall kan eluppvärmning vara en snabb och smidig åtgärd. Investeringskostnaderna är låga och dessutom är underhållskostnaderna obefintliga jämfört med andra typer av uppvärmningsalternativ. Dessutom krävs det ingen extra rördragning, vilket inte enbart påskyndar installationen utan även innebär att det inte uppstår någon värmeförlust från pannan eller rören och att reaktionstiderna är mycket snabba.

Elvärme vid behov

Gemensamt för samtliga exempel ovan är att värme skapas vid behov. Till skillnad från centralvärme som kräver att pannan alltid håller temperaturen på en inställd nivå så slås en elradiator endast på när det finns ett verkligt värmebehov. Att matcha den genererade värmen med det faktiska behovet är ett stort steg framåt när det gäller att spara energi, och tillsammans med korrekt dimensionering av radiatorerna och en bra termostat kan det göra stor skillnad när det gäller att minska både energiförbrukningen och driftkostnaderna. Inte minst eftersom varje grads ökning eller minskning av inomhustemperaturen resulterar i 5-7 % lägre energiförbrukning.

Dessutom är moderna elradiatorer ett bra komplement till befintliga värmeinstallationer. Särskilt vid övergångsperioder när rummet ännu inte värms upp av ett centralt värmesystem eller om värme genereras selektivt under särskilt kalla dagar. Det gör det mycket trevligare att ta en dusch vid en oväntad köldknäck eller när man kommer hem till ett ouppvärmt hem efter semestern. Du kan enkelt reglera värmen efter behov och vid spontan rumsanvändning går det snabbt att få upp värmen.

Ekodesigndirektivet

För att bidrar till att minska resursförbrukningen och förbättra olika produkters miljöprestanda har EU tagit fram Ekodesigndirektivet. Direktivet anger minimikrav för energieffektivitet. För produkter som elektriska värmesystem kräver direktivet dessutom intelligenta styrfunktioner. Mer detaljerat handlar det om detektering av fönsteröppningar, veckoprogram och dagliga program och självlärande funktioner – allt för att optimera uppstarten och minimera standby-förbrukningen. Vi är glada över att alla våra elradiatorer uppfyller samtliga krav i direktivet.

Precisionstermostat

En viktig funktion som hjälper våra elradiatorer att uppfylla hållbarhetskraven är de olika styralternativen som ger användaren möjlighet att reglera temperaturen med en noggrannhet på 0,2 °C. Detta säkerställer en konstant och behaglig omgivningstemperatur samt en optimal energianvändning eftersom det inte finns någon risk för överhettning eller onödig energiförbrukning.

Tack vare modern teknik kan temperaturinställningarna enkelt hanteras via en surfplatta eller smartphone, och radiatorn kan snabbt justeras för att ge önskad effekt så att du får exakt den värme du behöver var och när du vill.

Gröna energikällor

Utöver den tekniska utvecklingen inom elvärme har behovet av smartare energianvändning också lett till en omprövning av energiproduktionen och en förflyttning mot användning av gröna energikällor såsom vind-, vatten- eller solkraft. Eftersom elradiatorer fungerar lika bra oavsett energikälla – fossila bränslen som hållbara resurser – är det en värmelösning som enkelt kan anpassas och utvecklas i takt med det föränderliga energilandskapet och som utan tvekan kommer att stå sig över tid.

Om elradiatorerna dessutom hålls igång med egenproducerad el erbjuder de inte enbart hållbar och energieffektiv uppvärmning utan garanterar dessutom ett behagligt inomhusklimat nästan helt kostnadsfritt. Det är en vinst för både slutkonsumenten och planeten.