Uppvärmning av fritidshus under vintern

Om det inte redan är gjort, så kan det bli dags att se över fritidshusets uppvärmning. De flesta fritidshus värms upp med direktverkande el. Äldre element som växelvis är mycket heta eller kalla har med stor sannolikhet en bimetalltermostat. Vill du ha en jämnare temperatur och möjlighet att spara upp på energikostnaden, så byts dessa elelement med fördel ut till nya moderna oljefyllda elradiatorer.

Fjärrstyr elementen med ett styrsystem

Med styrsystemet Touch E3 från LVI by Purmo styr man enkelt Yali-radiatorerna Digital, Parada, Ramo. Touch E3 hjälper till att sänka värmekostnaderna genom enkel styrning av värmen i fritidshuset. Det innebär att du kan hålla en lägre inomhustemperatur när du är borta men samtidigt ha perfekt värmekomfort när du återvänder. Ytterligare en finess är att du via styrsystemet Touch E3 kan se din energiförbrukning för varje rum eller zon. Med appen CleverTouch kan du höja och sänka inomhustemperaturen direkt i din smartphone.

Styra element utan trådlöst nätverk i fritidshus?

Ifall man saknar trådlöst nätverk i fritidsstugan, så kan man styra elradiatorer på distans på en del andra sätt ändå. Man kan till exempel styra LVI by Purmos elradiatorer med GSM, genom att köpa till en GSM modul och ha en tråddragen temperaturstyrning till alla radiatorer. Med GSM-styrningen kan man sända ett SMS för att ställa in värmesystemet på komforttemperatur när man ska åka till sitt fritidshus. Touch E3 kan även användas utan wifi, ifall man köper till en router med GSM kort och på så sätt skapar ett trådlöst nätverk. Som tredje alternativ kan man koppla in på fast telefon med ett relä. Via knapptelefon styr man ett relä som i sin tur styr radiatorerna. 

Värmen av eller på under vintern i fritidshus?

Uppvärmningen står för ca 80 till 90 % av husets energiförbrukning. Det finns flera sätt att att sänka värmekostnaderna i fritidshuset. Det enklaste sättet att minska kostnaderna är att tilläggsisolera och täta dörrar och fönster. När du lämnar stugan för säsongen, så dra för gardiner och persienner för att hålla kvar värmen bättre i stugan. Stänger du av värmen helt är det viktigt att du vet vad som gäller för din fritidshusförsäkring.

Undvik frostskador i fritidshus

För att hålla fukt och frostkador borta under vintern rekommenderas att radiatorerna håller en värmenivå på cirka 10 grader. De flesta av LVI by Purmos elradiatorer har en särskild frostvaktsinställning. Med hjälp av den hålls temperaturen på ca 7 grader. Varje grad värme motsvarar ungefär 1 000 kWh per grad. En luftvärmepump kan också vara ett bra komplement under vintern.

För att undvika frysskador är det viktigt att tömma vattensystemet under vintern, speciellt om du inte kan ha på underhållsvärme i ditt fritidshus. God luftcirkulation motverkar fuktskador, så håll innerdörrarna öppna. Tänk på att vattenrören ofta sitter mot en yttervägg under diskbänken och att det därför inte räcker att rummet är varmt. Öppna därför köksluckorna så att värmen kommer in dit också. Kontrollera så att alla ytterdörrar och fönster är hela, stängda och låsta.

För mer information:

Kontakta oss på LVI by Purmo