• Elvärme
  • Energieffektivisering
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Smarta elradiatorer med öppet fönster funktion

Yali elradiatorsortimentet har utformats med inomhuskomfort, användarvänlighet och energieffektivitet i åtanke. Yali sortiment tillhandahåller en händig “öppet fönster funktion”.

Yali utbudet från LVI by Purmo har funktionen Mjukvärme 2.0. Med Mjukvärme 2.0 avses LVI by Purmo produkter som är fyllda med vegetabilisk olja och som avger en naturlig strålningsvärme, tack vare den elektroniska termostaten med en exakthet på 0,2 °C. Yali sortimentet finns i tre olika utföranden – standard frontpanel (Yali Digital), plan front (Yali Parada) och en plan front med raka, distinkta linjer (Yali Ramo).

Utmärkt för allergiker

Yali radiatorerna är tysta, luktfria och fungerar även med lägre yttemperaturer för att ge samma inomhustemperatur. Detta betyder att radiatorn inte blir för varm att röra vid och den kommer inte att bränna damm. Mjukvärme 2.0 innebär även en minskad dammcirkulation, vilket är fantastiska nyheter för alla allergiker.

Yali sortimentet har blivit testat för energieffektivitet och belönats med den omtalade franska 3-star NF-märkningen, europeisk CE-märkning samt SEMKO S-märkning. De uppfyller även ECO Design -direktivet.

Miljövänlig

Tillsammans med dess moderna design och tillgängliga modellutbud, ger Yali också en snabb uppvärmningsfunktion för de tillfällen då utrymmen behöver värmas upp snabbt. Eftersom radiatorn är fylld med biologiskt nedbrytbar vegetabilisk olja, är den också snällare mot miljön. Men inte bara det, eftersom Yali drivs elektriskt, kan den använda sig av vilken förnyelsebar energikälla som helst, såsom vind-, vatten- eller solkraft.

Öppet fönster funktion

Yali sortimentet har utformats med inomhuskomfort, användarvänlighet och energieffektivitet i åtanke. Det nya radiatorsortiment tillhandahåller en händig “öppet fönster funktion”. Ifall temperaturen hastigt sjunker under en period på 30 minuter, kommer termostaten på Yali Digital, Parada och Ramo att fungera som om ett fönster är öppet. Det vill säga termostaten kommer att slå av tills temperaturen når en förprogrammerad miniminivå, varefter den igen slår på såsom om fönstret skulle ha stängts.