Oljefylld elradiator
– Här är några fördelar

1. Värmekomfort med oljefylld elradiator

Det finns mycket positivt med en oljefylld elradiator eller ett oljefyllt element. Den oljefyllda elradiatorn Yali har funktionen Mjukvärme 2.0. En innovation som erbjuder en säregen komfort och värme. Med Mjukvärme 2.0 avses LVI by Purmo produkter som är fyllda med miljövänlig vegetabilisk olja. Då radiatorerna värms upp avger de en naturlig strålningsvärme som kallas Mjukvärme 2.0, tack vare mjukvärmen och den elektroniska termostaten med en exakthet på 0,2 °C.

2. Skonsammare för allergiker

Eftersom vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus är det viktigt för hälsan och välmåendet att våra inomhusmiljöer har skonsamma uppvärmningslösningar. LVI by Purmos radiatorer minskar cirkulationen av damm vilket gör att det inte uppstår några obehagliga lukter från bränt damm – en stor fördel för alla som lider av allergier. Och i motsats till äldre, öppna radiatorer som värmer upp luften genom att cirkulera luften via värmeelement har oljefyllda element en helt sluten konstruktion som ger en helt jämn uppvärmning av luften. De ger en mjuk, skön värme som inte torkar ut luften eller huden och håller en lägre yttemperatur. LVI by Purmos oljefyllda radiatorer är ett säkert, tyst och luktfritt alternativ.

3. Oljefylld elradiator har snabb reaktionsförmåga

Tekniken i oljefyllda elelement grundas på principen om värmeledning. Det går ut på att värma upp en vätska som cirkulerar i ett slutet system. Eftersom det är en stängd enhet som drivs elektriskt, kan en oljefylld elradiator nå önskad temperatur på kort tid. Om till exempel solen kommer in i rummet och börjar värma upp det, slår termostaten av tills rumstemperaturen sjunker under din valda inställning. En snabb reaktionsförmåga är en av de viktigaste förutsättningarna för att spara energi.

4. De är energisnåla

Omsorg om miljön innebär att LVI by Purmo satsar på att tillverka elradiatorer som minskar energiförbrukningen och därmed också dina elräkningar. Det är därför som LVIs radiatorer har inbyggda, moderna termostater för exakt temperaturkontroll som ger dig exakt den värme du önskar utan spill. Om du är på resande fot kan du med hjälp av modern teknologi kontrollera temperaturinställningarna via din mobil eller Internet. Flera av våra oljefyllda radiatorer kan styras med denna teknologi. På så sätt kan du på avstånd slå om inställningarna från lägre värme till normal temperatur så att huset är uppvärmt när du kommer fram. En perfekt lösning för sommarstugan! Hos vissa av elradiatormodellerna har du dessutom möjlighet att styra värmen i varje rum separat.

5. LVI by Purmos oljefyllda radiatorer är skonsamma för miljön

LVI by Purmo satsar på att tillverka miljövänliga oljefyllda elradiatorer – vilket gäller under alla produkters hela livscykel. I möjligaste mån används 100% återvinningsbara material i tillverkningsprocesserna. LVI by Purmos radiatorer fylls med biologiskt nedbrytbara vegetabiliska oljor. Och eftersom radiatorerna är elektriska kan de drivas med gröna energikällor, t.ex. solenergi, vindkraft och geotermisk energi.