Ny uppvärmning i Sankt Lars kyrka

Tikkurilan seurakuntas och Vanda svenska församlings kyrka, Sankt Lars kyrka, som ligger i den ursprungliga Helsinge kyrkobyn sanerades grundligt 2015-2016. Saneringen och den nya uppvärmningen blev färdiga den första advent i år.

Kyrkan är en medeltida gråstenskyrka från 1452, huvudstadsregionens äldsta byggnad och är populär för vigslar. Kyrksalen inrymmer 500 personer. I samband med saneringen 2015-2016 byttes en stor del av värmeelementen ut. De gamla byttes ut mot nya LVI by Purmos Yali Parada –radiatorer fyllda med vegetabilisk olja. Elementens kraftiga konstruktion var ett viktigt argument vid valet av uppvärmning i offentliga utrymmen, liksom modern teknik, säkerhet och energieffektivitet.

Sankt Lars kyrka - där ny uppvärmning installerades

Sankt Lars kyrka, där ny uppvärmning installerades.

Den mångsidiga och precisa justeringen, på 0,2 grader Celsius gör det möjligt att styra uppvärmningen ändamålsenligt. Även i detta fall är det möjligt att koppla Yali digital-elementen till fjärrstyrningen Touch E3. Med hjälp av en Wifi –router kan uppvärmningen styras och följas upp via en mobil och med en timer enligt kyrkans öppethållningstider. Detta minskar även energiförbrukningen och ökar säkerheten eftersom justering, övervakning och uppföljning kan göras på distans.

Dylika offentliga byggnader samt bostäder och även fritidshus blir som nya med modern uppvärmningsteknik vid ombyggnader. Dessutom blir de energisnålare med uppvärmning enligt behov, så att man beräknas spara 20-30% energi, vilket är varför det lönar sig att investera i radiatorer fyllda med växtolja som har god kvalitet jämfört med traditionella element med bimetalltermostat. Den beräknade tiden för att investeringen ska ha betalat igen sig är då mindre än 4 år.

Ny uppvärmning installerad i kyrka där LVI by Purmo elradiatorer använts.

Ny uppvärmning installerad i kyrka där LVI by Purmo elradiatorer använts.

  • Byggplatsens övervakning: Vanda församling, Teknisk disponent Kari Korkemäki
  • Elarbeten: Uudenmaan Sähkömiehet Oy, Helsingfors, projektchef Vd Paavo Pikkarainen
  • Elplanering: Insinööritoimisto Sähkö-Ohmi Oy, Helsingfors, planerare H. Pekonen
  • Byte av värmeelement: Yali Parada
  • Eventuell styrning av uppvärmning: Touch E3