• Elvärme
  • Energieffektivisering
  • Radiatorer
  • Referenser
  • Skola
  • Användningsområden
  • Skolor

Lägre yttemperatur på elradiatorer i förskolor

Lägre yttemperatur är ett måste vid planering och installation av elradiatorer i förskolor. Små barn bör kunna lägga sin hand på elradiatorn utan att bränna sig – annars vore det en katastrof. Därför är den maximala yttemperaturen begränsad till 60 grader.

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Målsättningen ligger i att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer. SISAB har 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Förutom drift och underhåll av fastigheterna arbetar SISAB med omfattande om- och tillbyggnationer samt vissa nybyggnationer.

Leif Backman på SISAB understyrker att det finns en hel del att beakta vid planeringen av värme i förskolor.

Den viktigaste aspekten är att begränsa yttemperaturen till 60 grader.

– När vi nyttjar LVI by Purmos elradiatorer väljer vi oftast en radiator med dubbel panel, säger Leif. En 1000 W oljefylld elradiator mister ca 45% av effekten då man går ner till 60 grader. På en enkel radiator innebär detta en effektminskning från 1000 W till ca 550 W. Detta löser vi genom att använda LVI by Purmo elradiatorer med dubbel panel. På så vis uppnår vi önskad effekt med lägre yttemperatur.

– En annan viktig aspekt är skyddskåpan. Små barn är fantastiska på att hitta on-off knappar och andra regleringsknappar. Detta har LVI by Purmo löst genom en täckkåpa, säger Leif. – Vi är mycket nöjda med det arbete LVI by Purmos representant Christian Wibner gjort för oss. Han är duktig och vet vad han talar om, säger Leif.

LVI by Purmos elradiatorer är fyllda med vegetabilisk miljövänlig olja och kan fjärrstyras genom Touch E3. Nästa steg för utvecklingen är att hitta än bättre lösningar där LVI by Purmos radiatorstyrning kan läsas av direkt i centralenheten.

– Vi har två driftpiloter som är anställda på heltid för att läsa av och styra upp drift och underhåll i våra knappt 600 fastigheter, säger Leif.