• Elvärme
  • LVI by Purmo
  • Nyheter

Den nya elradiatorn för ökad komfort och hållbarhet - Kaba2

Enligt EU Science Hub(1) bestäms över 80 % av den miljöpåverkan som en produkt skapar under designfasen. Våra egna designers är väl medvetna om detta stora ansvar och kombinerar därför sin expertkunskap med innovativ produktteknik. Inte bara för att skapa nya hållbara produkter, utan även för att förbättra våra befintliga produkter. Ett bra exempel är Kaba elradiator som har fått ny design med fokus på både användarkomfort och hållbarhet.
Kaba2 i kontorslandskap

Energieffektiva elradiatorer

När det gäller hållbarhet, och i synnerhet energieffektivitet, är elradiatorer redan bland de bästa i klassen. De genererar varken avfall eller utsläpp eftersom de omvandlar varenda watt elektricitet till värme, direkt från eluttaget. I tillägg fungerar de bra på energi som produceras av förnybara energikällor, som solpaneler (PV). Det gör dem extra framtidssäkra och gör det möjligt för användarna att skapa ett behagligt inomhusklimat som inte bara är hållbart utan även kostnadsfritt.

Dessutom är flera av Purmos elektriska radiatorer, som bl.a. Kaba, fyllda med biologiskt nedbrytbar vegetabilisk olja. Det innebär att våra elektriska panelradiatorer avger en jämn värme. Genom att kombinera lägre energiförbrukning med långvarig termisk komfort är de ett utmärkt alternativ till vattenburna lågtemperaturradiatorer.

Ny design på Kaba elradiator

 klar. Kaba har konstruerats om för att vara mer kompakt utan att kompromissa med värmeavgivningen, tack vare konvektionsplåten. Dessutom har KabaKaba2Som en av våra kärnprodukter har Kaba-radiatorn använts i många projekt genom åren och är fortfarande ett mycket populärt val för elektrisk rumsuppvärmning. Nu är Kabas efterträdare 2 en användarvänlig, intuitiv styrenhet med mikroprocessor som underlättar inställning och drift av radiatorn. 

Ny PID-styrenhet för ökad komfort och hållbarhet

Displayen visar till exempel den inställda temperaturen i alla driftlägen, har ett 7-dagarsprogram, aktivt minne och barnsäkerhetslås. Dessutom visar den radiatorns energiförbrukning genom att den uppskattade mängden energi som förbrukats i kWh sedan den senaste nollställningen av energimätaren, samt att den visar automatiskt energiförbrukningen enligt den inställda temperaturen. Båda funktionerna gör det möjligt för användarna att noggrant övervaka sin energiförbrukning och enkelt justera den vid behov. Om en betydande sänkning av rumstemperaturen skulle inträffa (t.ex. ett öppet fönster), så växlar Kaba2 automatiskt till frostskyddsläge – och möjliggör därmed en minskad energianvändning.


PDI-styrenhet till Kaba2Den nya PID-styrenhetens funktioner:

• Visa inställd temperatur i alla driftlägen

• 7 dagars program: 5 olika programprofiler kan tilldelas varje veckodag.

• Knapplåsfunktion på kontrollpanelen för att säkerställa att temperaturen inte ändras av misstag

• Dubbelpolig ON/OFF-brytare

• Vägledande förbrukning: Automatisk indikering av förbrukningsnivån enligt den inställda temperaturen.

• Aktivt minne för permanent säkerhetskopiering av inställningar och programmering.

• Datum och tid sparas i upp till 3 timmar vid strömbortfall

• Energiförbrukningsindikation: Visning av den uppskattade mängden energi som förbrukats i kWh (sedan den senaste återställningen till 0 för energimätaren).

• Växla automatiskt till frostskyddsläge när enheten upptäcker ett betydande temperatursänkning (detektering av öppet fönster )

• Begränsat läge för offentliga eller privata hyresbostäder: Begränsar justeringar av "Comfort"-inställningstemperaturer och PIN-kodlås som är reserverade för administratör.

Hållbar produkt i hållbara förpackningar

Kaba2 finns i två versioner; 400V med öppen kabel och 230V med kontakt. Båda versionerna kan monteras på väggen med hjälp av Monclac väggkonsoler som medföljer i paketet. 230V-versionen kan även stå på golvet med hjälp av de golvstöd som finns som tillbehör.

Oavsett vilken version du väljer är Kaba2-radiatorerna förpackade i förstärkt kartong som är helt återvinningsbar för att öka fokus på hållbarhet bortom den rena produkten, utan att kompromissa med säkerheten under transport. Läs mer om vårt sortiment av elektriska panelradiatorer här.

(1) Källa.