• Elvärme
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Hur kan man identifiera en äldre elradiator?

LVI by Purmo har tillverkat oljefyllda elradiatorer sedan början av 1970. Under åren har LVI by Purmo elradiatorernas modeller och namn varierat i och med utvecklingen av produkter och nya tekniska egenskaper som implementerats i produktionen.

Yali tillverkade efter våren 2017 har märkning både på baksidan och på sidan vid Powerboxen.En äldre elradiator identifieras på dekalen som är klistrad vid termostaten, ofta på sidan, vid plaständan. LVI elradiatorerna har den följande typmärkningen, med början från de äldsta till de nyaste: M, MF, ME, MEB, MEB60, MET, CE, CEB, MEC, Ala, Yali G, vilka är de vanligaste modellerna. Märkningen har också en typspecificering, t.ex. M-508, MEC-310/2.

Nya LVI by Purmo elradiatorer som började säljas 2014 är märkta med en dekal på värmarens baksida. De nya Yali radiatorerna har sedan mars-april 2017 både märkning på baksidan och på sidan vid Powerboxen. 

Att kunna identifiera en elradiator är viktigt vid reparation eller byte av termostat.

En äldre elradiator identifieras på dekalen som är klistrad vid termostaten, ofta på sidan, vid plaständan.

En äldre elradiator identifieras på dekalen som är klistrad vid termostaten, ofta på sidan, vid plaständan.

Att kunna identifiera en elradiator är viktigt vid reparation eller byte av termostat.

Att kunna identifiera en elradiator är viktigt vid reparation eller byte av termostat.

Märkningen har också en typspecificering, t ex M-508, MEC-310/2 av vilket framgår elradiatorns storlek, elementmängd och effektivitet.

Märkningen har också en typspecificering, t ex M-508, MEC-310/2 av vilket framgår elradiatorns storlek, elementmängd och effektivitet.