• Elvärme
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Enkel vs dubbel panel

I det stora hela är det effektmässigt ingen skillnad om man använder en enkel eller dubbel panel. Här avgör var radiatorn ska sitta och vilken längd och bredd som bäst passar utrymmet.

Sekventiell styrning

Yali elradiatorerna är utrustade med sekventiell styrning, en intelligent funktion som gör att den bakre panelen börjar arbeta först när temperaturen är 1 grad under inställt värde.

För Yali elradiatorer med dubbel panel, kan panelerna kontrolleras parallellt (tillsammans på samma gång) eller separat (sekventiellt), där både strålnings- och konvektionsvärme används. Detta är mest användbart vid en stor skillnad mellan inställd och uppmätt rumstemperatur. Då mycket kraft krävs för att överbygga detta temperaturglapp, är det kombinationen av olika värmetyper som gör den stora skillnaden. När temperaturskillnaden är liten, behövs endast frontpanelen. Detta involverar mer strålningsvärme från fronten, och mindre värmeförlust till den bakre väggen, eftersom den inaktiva bakpanelen fungerar som en värmeskärm.