• Våra lösningar
  • Elvärme
  • Radiatorer

Ett expertperspektiv på elektriska uppvärmningslösningar idag och i en fossilfri framtid

Elvärmelösningar har gjort stora framsteg under de senaste decennierna. Genom ständiga förbättringar inom design och teknik i kombination med högre isoleringsstandarder och ökad användning av förnybar energi har de blivit ett intressant alternativ inom många användningsområden. Därför är det hög tid att titta på det aktuella läget och framtiden tillsammans med vår egen expert Julian Stocks, Product Director för Radiators på Purmo Group.
Elvärmelösningar idag och i framtiden

Elektriska uppvärmningslösningar allt intressantare

Teknisk innovation, förändrat politiskt klimat, övergången till koldioxidneutralitet ... det finns många faktorer som påverkar vår vardag, inklusive hur vi värmer upp våra byggnader. Det är inte bara lågtemperaturuppvärmning som är ett populärt val idag. Dessutom växer efterfrågan på moderna elradiatorer strukturellt över Väst- och Centraleuropa i länder som inte är kända för elvärme.

"Det finns ett antal faktorer som driver på tillväxten bortom de stora elutbytesmarknaderna i Frankrike och Sverige", säger Julian Stocks. "Elektriska radiatorer är mycket enkla att installera och styra, vilket är positivt både vid förstagångsinstallationer och systemrenoveringar. Dessutom sker förstås en övergång från gas- och oljepannor till uppvärmningsmetoder baserade på förnybar eller koldioxidfri energi. Elradiatorer kan drivas av båda så de är en särskilt framtidssäker lösning som går mot en mer hållbar framtid. Slutligen handlar det förstås om gasprisernas prisuppgång på grund av kriget i Ukraina. Elradiatorer utgör ett intressant alternativ eftersom de kan bidra till att skapa oberoende från gasförsörjning och stigande energipriser när de kombineras med exempelvis solpaneler och till och med batterier för ellagring."

Dessutom är elradiatorer särskilt lämpade i vissa fall. Till exempel om en byggnad ännu inte värms upp centralt under övergångsperioder eller om värme krävs selektivt under särskilt kalla dagar. Även i fritidshus eller sommarstugor som bara behöver värmas under kortare perioder eller områden där de låga yttertemperaturerna under vintern riskerar att frysa vattenkretsloppen i ett vattenburet system.

Värmebehoven minskar kontinuerligt. Elradiatorer är ett enkelt alternativ och kan i allt större utsträckning betraktas som ett primärt medel för centralvärme.

Elvärmelösningar för ett hållbart klimat

Några av de tillväxtdrivande faktorerna är knutna till den europeiska klimatlagstiftningen som driver på för att minska utsläppen av växthusgaser och att i stället öka användningen av förnybar energi som ett alternativ till fossila bränslen. "Vår vision på Purmo Group är starkt kopplad till detta eftersom vi anser att ett perfekt inomhusklimat inte ska ske på bekostnad av planetens klimat, säger Julian. "Elvärme är kompatibelt med ett hälsosamt och hållbart inomhusklimat, förutsatt att den energi som förbrukas antingen är förnybar eller koldioxidfri. Då förbrukar vi inte jordens ändliga resurser. Alla EU-länder, och de flesta andra industrialiserade nationer, gör redan insatser för att uppnå en renare energianvändning, så vi är på rätt spår."

En annan relaterad faktor är dagens växande standardkrav på isolering för byggnader, som avsevärt förbättrar deras energieffektivitet. "Hus som byggdes på nittonhundratalet kan förbruka från 250 upp till 400, till och med 450 kWH/m2. För hus från slutet av 90-talet sjunker detta redan till 170–180 kWH/m2, medan moderna och mycket välisolerade hus är nere på endast 50 kWH/m2 och lägre. Därför minskar värmebehovet kontinuerligt och de kraftfulla värmegivare som tidigare krävdes är inte längre ett måste. Elradiatorer är ett enkelt alternativ och kan i allt större utsträckning betraktas som ett primärt medel för centralvärme."

Energihantering med elvärmelösningar

De växande möjligheterna till effektiv energihantering i privata byggnader underlättar även användningen av elradiatorer. "Tidigare valde man ofta elradiatorer bara för att de är enkla att installera och fungerar bra. Men nu gör energihushållningstekniken det möjligt för oss att själva producera energi med exempelvis solcellslösningar och sedan antingen använda den direkt, lagra den i batterier eller mata tillbaka den till elnätet. Egenförbrukning är en växande företeelse som uppmuntrar till användning av elradiatorer eftersom radiatorerna i detta fall drivs av energi från sol eller vind. Det är både hållbart och kostnadsfritt, så det innebär en vinst för planeten och slutanvändarens budget", förklarar Julian.

Julian Stocks, Product Director Radiators Purmo Group

”Under årens lopp har vi sett många förbättringar av till exempel radiatorernas form och de olika material som används, liksom innovation med oljefyllda radiatorer och smarta funktioner som närvarodetektering eller detektering av öppet fönster”, säger Julian Stocks, Product Director för Radiators på Purmo Group.

Innovation inom elektriska värmelösningar

Energistyrningsteknik är förstås inte det enda område där vi gått framåt. "Under de senaste decennierna har elradiatorer också blivit mycket mer sofistikerade och högpresterande. Lagstiftningen i form av ekodesigndirektivet har pressat upp kvalitetsnivån över tid och drivit tillverkare att förnya sig. Vi har gradvis gått från de torra elektriska konvektorerna som bara värmer upp och till och med bränner luften till moderna elradiatorer som kan fungera i kombination med energilagring."

"Under årens lopp har vi sett många förbättringar, t.ex. när det gäller radiatorernas form och de olika material som används, liksom innovation med oljefyllda radiatorer och smarta funktioner som närvarodetektering eller detektering av öppet fönster. Och vi ska absolut inte glömma reglagen. Vi har gått från en strömbrytare eller enkel termostatstyrning via fjärrkontroll med infrarött eller radiofrekvens till anslutning med hemautomatiseringssystem som Google Home eller Alexa och intuitiva appar på vår smartphone så att vi har full kontroll över våra radiatorer var och när vi vill."

Elradiatorer passar perfekt för system som drivs av egenproducerad energi och deras användning kan enkelt optimeras med dagens smarta reglage.

Oljefyllda elradiatorer

Julian nämner med rätta innovationen inom området oljefyllda elradiatorer när det gäller framsteg. Det är ett sortiment som vi på Purmo Group satsar helhjärtat på och har investerat mycket i genom åren. ”Våra oljefyllda elradiatorer, som Yali Parada Plus, är fyllda med vegetabilisk olja som kommer från en förnybar källa, så vi eliminerar ändliga fossila bränslen”, säger Julian. "Dessutom erbjuder vegetabilisk olja en del fördelar när det gäller prestanda. För det första värmer den upp radiatorn jämnt utan kalla fläckar. För detta är det dock viktigt att få rätt kalibrering mellan värmegivarens volym och oljeinnehållet. Det är en del av vårt expertkunnande. För det andra är vegetabilisk olja också mycket hållbar. Den håller länge, till skillnad från olja av lägre kvalitet som bryts ned med tiden, blir mindre effektiv och behöver bytas ut."

Utsikter för elektriska värmelösningar

Tack vare alla framsteg inom design och teknik finns det definitivt en plats för elvärme i den fossilfria framtiden vi går mot. "Elektriska radiatorer passar perfekt för system som drivs av egenproducerad energi och deras användning kan enkelt optimeras med dagens smarta reglage. Dessutom blir installatörerna allt skickligare på elteknik och mer bekanta med de smarta styrsystemen."

Upptäck alla våra elvärmelösningar