• Elvärme
  • Energieffektivisering

Att byta till LVI by PURMOs oljefyllda elradiatorer kan sänka dina värmekostnader 

Vilken typ av elvärme man väljer att installera i sitt hus kan ha stor påverkan på elräkningen. Det kanske inte känns självklart att något mer än lufttemperaturen skulle påverka hur varmt och komfortabelt vi upplever att det är inomhus. Detta är dock fallet och fenomenet kallas strålningstemperatur.

Kaba2 på kontoret

Strålningstemperatur uppkommer då alla ytor, såsom fönster, dörrar, väggar, möbler osv, strålar värme eller kyla. Strålning sker mellan två ytor med olika temperatur, där den varma avger värme till den kalla. Det innebär alltså att människor ”förlorar” värme till alla omgivande ytor som är kallare, såsom fönster och väggar. Detta medför att strålningen gör att det kan kännas kallare även om luftens temperatur är den samma. För att öka komforten vid lägre temperaturer bör man alltså sträva efter att värmekällan skall ha en hög andel strålningsvärme. 

Konvektion och strålning

Värmeavgivare för rumsuppvärmning avger värme främst i två fysikaliska former; konvektions- och strålningsvärme i olika relationer.

Trivsel och komfort i hemmet är viktigt för vårt mående. Upplever man att det är kallt hemma, så höjer de flesta temperaturen för att uppnå en nivå där det känns varmt och komfortabelt. Nackdelen med detta är att för varje grad vi ökar temperaturen så drar det mer energi och då stiger även elräkningen.

Vad skall vi då tänka på när vi väljer elradiatorer till våra hem?
Det finns två olika typer av elradiatorer; oljefyllda och ”öppna”. Båda avger två olika typer värme; strålningsvärme och konvektionsvärme - vilket enkelt kan förklaras som varm luft. En stor skillnad mellan dessa båda typer av elradiatorer är att den oljefyllda elradiatorn avger en betydligt större andel utav energin som strålningsvärme än vad den öppna elradiatorn gör.

Med en oljefylld LVI by PURMO elradiator, med hög andel strålningsvärme, så kan en lägre inomhustemperatur kännas lika komfortabel som en högre inomhustemperatur gör med en öppen elradiator. Fördelen med att kunna hålla en lägre temperatur är helt enkelt att det drar mindre el, och det i sig kan bidra till lägre driftskostnader. Välj en oljefylld elradiator i den klassiska Yali-serien, kompakta Kaba2 eller varför inte en stilig Epok?

Hållbarhet
Våra oljefyllda elradiatorer tillverkas enligt de striktaste miljökraven och är väl beprövade i såväl villor, fritidshus som hyreshus, liksom även i offentliga byggnader och institutioner. Den vegetabiliska oljan är specialkomponerad, patenterad och tål extrema temperaturer utan att dess egenskaper försämras. Vi kan därför garantera att oljan håller under hela produktens livslängd utan att den behöver bytas ut. Läs mer om hur vi jobbar aktivt med hållbarhet