• Dimensionering
  • Vattenburen värme
  • Produktinfo
  • Radiatorer

Förinställnings-
diagram
för Purmo Thermopanel radiatorer

Radiatorer med inbyggd ventil i tvårörssystem behöver vanligtvis förinställas innan ibruktagning av värmesystemet. Ifall du t.ex. både har en stor och en liten radiator i samma krets och inte förinställer ventilen, så får båda radiatorerna samma tryck och flöde. Detta är inte är helt optimalt då de är olika storlekar. Den mindre radiatorn behöver inte samma flöde som den stora för att bli varm. Den lilla kan då inte kyla och skickar tillbaka varmt vatten och värmen i vattnet nyttjas inte. Dessutom blir både värmepump och värmeväxlare effektivare med kallare returvatten.
Förinställningsdiagram
Ett tvårörssystem består av en tilloppsledning som leder vattnet till radiatorerna och en returledning som återför vattnet till värmekällan. Varje radiator är på så sätt parallellkopplade till värmesystemet och behöver därför inte kompenseras i storlek ju längre bort från värmekällan de befinner sig. I tvårörssystemet har man alltid samma framledningstemperatur till alla radiatorer.För att reglera tillförseln på värmevattnet måste man ha någon typ av reglerventil monterad. Radiatorer kan ha inbyggd ventil (som på TP-radiatorer) eller utan ventil då radiatorkoppel monteras utanpå radiatorn / konvektorn.


Inställning av Kv-värde på en radiatorventil

För att varje radiator skall erhålla rätt mängd värme i förhållande till var de är placerade i systemet injusteras varje radiatorventil efter ett så kallat Kv-värde, kapacitetsvärde. Kv-värdet beräknas med hjälp av vattenflödet och tryckfallet över radiatorn. Skulle man inte göra detta skulle man få varma radiatorer närmast värmekällan och kalla radiatorer längst bort i systemet. För att beräkna Kv-värde måste man känna till tryckfallet och flödet över sämst belägna enheten i systemet och utgå ifrån detta. Sedan görs beräkningar för varje enhet, stam eller radiator. I moderna VVS-program såsom MagiCad görs Kv-beräkningar automatiskt.

Förinställningsdiagram till alla radiatorer och konvektorer med ventil finns under tekniska data för varje produkt på Purmos hemsida.

Ventilinsatser till Ventil Compact (CV) radiatorer

Ventilinsats M30 är förmonterad på CV radiatorer, men man kan också välja en RD eller RDF ventil. Det finns klickfäste på termostaten till RD och RDF, men på M30 är det en mutter som man spänner fast.

Ventilinsats Purmo M30

Ventilinsats PURMO M30 är lämpad för användning i tvårörssystem. Ventilinsatsen är försedd med O-ringstätning mot radiator och montering utförs med skiftnyckel. M30 passar för termostater som har M3 X 1,5 anslutning: MMA, TA. RSK-nr 6734789. Designtermostat M30 (RSK 6606136) passar till.

Ventilinsats Purmo RD

Ventilinsats PURMO RD används som standard i tvårörssystem. Ventilinsatsen är försedd med O-ringstätning mot radiator och montering utförs med ringnyckel, storlek 21. RD passar för termostat Danfoss RA 2000. RD har grön vridknopp. RSK-nr 6734790

Ventilinsats Purmo RDF

Ventilinsats PURMO RDF har finare kv-reglering och gul vridknopp. RSK-nr 6734791

Ventilinsats M30 är förmonterad på CV radiatorer, men man kan också välja en RD eller RDF ventil.

Ventilinsats M30 är förmonterad på CV radiatorer, men man kan också välja en RD eller RDF ventil.

Vertikala radiatorer

Till Purmos vertikala radiatorer kan man använde en rak eller vinklad designventil i vitt eller krom. Termostat 7-28 grader Celsius ingår. Alternativt finns även en VVA-ventil, där termostat inte ingår. 2K = 2 grader temperaturhöjning för att termostaten ska stänga av helt. Purmo använder alltid 2 K.

Belize

Lågtemperaturradiatorn Belize har en Danfoss ventilinsats som standard.

Thermopanel radiatorer

Ventilarrangemanget på Thermopanel radiatorerna har inbyggd förinställning, dold för obehöriga, som kan justeras utan nedtappning av systemet.

Förinställningen utföres med handverktyg F enligt punkterna 1, 2, 5 och 6 eller med hjälp av förinställningsdon FV4 punkterna 1 till 6. Respektive verktyg beställes separat.

  1. Demontera packbox.
  2. Skruva försiktigt ned strypdonet i botten med handverktyget.
  3. Applicera förinställningsdonet.
  4. Nollställ skalan mot indexmarkering.
  5. Skruva upp strypdonet erforderligt antal varv så att önskat Kv-värde står mitt för index-markeringen. Om enbart handverktyg användes skruva upp erforderligt antal varv enligt diagram.
  6. Montera packbox.

Ventilarrangemanget på Thermopanel radiatorerna har inbyggd förinställning, som kan justeras utan nedtappning av systemet.

Ventilarrangemanget på Thermopanel radiatorerna har inbyggd förinställning, som kan justeras utan nedtappning av systemet.

Kon konvektorer

Ventilinstas ingår inte med standard Kon konvektorerna. Insatserna M30, RD och RDF till CV och Kon är liknande, men inte identiska. RSK nummer skiljer dem åt.

ThermoCon konvektorer

När ThermoCon installeras i serie påverkas tryckfallet mer än vid standardinstallation eftersom allt flöde går genom alla konvektorer i serien. Rördimension är 15 x 0,8 mm och rörlängd och antal böjar framgår av tabell nedan.

 

Höjd 100 200 300
Rörlängd (mm) TCN 1

Antal böjar TCN 1

2 x konvektorlängd

A:0, M:0 och S:2

4 x (konvektorlängd – 200)

A:4, M:6 och S:8

6 x (konvektorlängd – 200)

A:8, M:10 och S:24

Rörlängd (mm) TCN 2

Antal böjar TCN 2

4 x konvektorlängd

A:2, M:2 oc S:4

8 x (konvektorlängd – 200)

A:8, M:12 och S:16

12 x (konvektorlängd – 200)

A:16, M:20 och S:24