• Renovering
  • Radiatorer

Anledningar till att byta ut radiatorer

Värmerenovering är ett komplext ämne där det saknas patenterade lösningar. Den optimala lösningen beror inte enbart på det befintliga byggnadsmaterialet, utan även på eventuella renoveringsåtgärder som planeras vid ett senare tillfälle.
Anledningar till att byta ut radiatorer

Faktum är att dagens radiatorer har blivit mycket effektivare tack vare olika designåtgärder. T.ex. ger dagens radiatorer samma prestanda som gamla radiatorer utan att man behöver gå upp i storlek, trots låga systemtemperaturer. Förutom estetiska skäl finns det även energirelaterade anledningar till att byta ut radiatorer.

Värmerenovering med värmepump

Värmepumpen kan vara ett högeffektivt värmesystem om vissa förutsättningar är uppfyllda – först och främst lägsta möjliga systemtemperaturer. Om inget annat ändras i byggnaden och de gamla radiatorerna blir kvar kan en värmepump till och med öka värmekostnaderna jämfört med om man hade valt att behålla den gamla pannan. Om detta vittnar verkliga exempel. En värmerenovering med värmepump ger oftast endast tillfredsställande resultat om framför allt byggnadens energinivå är hög.

Dessutom måste värmeöverföringssystemet anpassas till låga systemtemperaturer. Tidigare var golvvärme, som klarar systemtemperaturer på runt 35°C, förstahandsvalet vid värmepumpar. Tack vare tekniska framsteg är det inte ett måste att byta till ett golvvärmesystem idag, eftersom moderna panelradiatorer även kan användas vid relativt låga temperaturer (t.ex. 45°C). Det finns även fläktradiatorer som kan användas vid temperaturer under 45°C.

Varmvattenpump

Många lågtemperaturvärmesystem drivs med värmepumpar. Oavsett om det är en luft/luft-,luft/vatten-, vatten/vatten- eller bergvärmepump kan de i många fall användas omvänt. Genom att vända processen, dvs genom att ändra driftläge, kan de utöver uppvärmning även användas till kylning sommartid.

Verktyg och service

Effektberäkning

Vill du bestämma rätt radiatoreffekt för ditt utrymme? Eller ersätta en befintlig radiator med en ny? Med Purmo värmeberäkning kan du göra just det och hitta rätt lösning för utrymmet på nolltid.