• Offentliga byggnader
  • Renovering
  • Radiatorer
  • Referenser

Hållbar renovering av Antwerpens stadshus

455 år efter öppnandet har Antwerpens stadshus restaurerats till sin forna glans. Även om bevarande av byggnadens kulturarv prioriterades, fokuserade renoveringen även på hållbarhet för att säkerställa att stadshuset är redo för framtiden. Därför kombinerades energibesparande åtgärder som ny glasning och takrenovering med en omarbetning av HVAC-systemet. Ett arbete vi gärna bidrog till.
Radiatorer i Antwerpens stadshus

Hållbar framtid för ett nyrenässansmonument

Den senaste större renoveringen av stadshuset har pågått ända sedan 1800-talet, då de stora förändringarna gjorde att byggnaden till stor del fick den form vi känner till idag. Byggnaden uppfyllde dock inte längre medborgarnas och stadens behov, så en ny renovering behövde genomföras. Uppdraget var att förvandla stadshuset till ett modernt och öppet förvaltningshus i en hållbar och framtidssäkrad byggnad.

Utmaning

Renoveringen av den historiska byggnaden tog totalt 4 år, och under dessa år dök överraskningar och oförutsedda omständigheter upp, som arkeologiska fynd och covid-pandemin, vilket bidrog till utmaningen att återställa ett skyddat monument som klassats som Unescos världsarv. Men det tvärvetenskapliga designteamet ”Huis van de Stad” och byggföretaget Group Monument kunde hålla hela projektet på rätt spår med stöd av olika experter inom respektive specifika kompetensområden.

HVAC- och sanitetstillämpningar

HVAC-specialisten EQUANS – Thermoco Antwerpen anlitades för att genomföra sanitets- och värmeinstallationer, inklusive nya radiatorer. "De ursprungliga radiatorerna var 80 år gamla och av gjutjärn som var väldigt tunga och svårhanterliga. Inför renoveringen efterfrågade arkitekten och stadsförvaltningen nya moderna radiatorer med ett klassiskt utseende som matchade byggnadens stil och dekor", berättar Philip Teysen, projektledare på EQUANS. I samråd med projekttjänsten hos grossisten FACQ och Radsons kontoansvarige Christophe Raes rankades sektions-radiatorn Delta som den bästa lösningen. Denna eleganta radiator kombinerar modern värmeteknik med en traditionell arkitektur och minskar uppvärmningstiden avsevärt jämfört med de gamla radiatorerna.

Modernt möter traditionellt

Hela 70 Delta-radiatorer installerades i hela byggnaden. Philip Teysen förtydligar: "För sanitetsutrymmen och korridorer levererades och installerades 59 vita (RAL9016) Delta-radiatorer väl synliga. Dessa kompletterades med 11 Delta-radiatorer i blank antracit (RAL7021) i trapphusen och entréplanet. Den här färgen valdes för optimal integrering av de moderna radiatorerna i den traditionella stadshusinredningen. Dessutom var de färgade radiatorerna dolda bakom en halvtransparent panel eller bänk så att de kunde smälta in på ett mer naturligt sätt."

  Radiatorer toaletter Antwerpens stadshus

Eftersom stadshuset krävde radiatorer på alla våningar och på väldigt olika platser installerades Delta-radiatorer i alla tillgängliga former och storlekar. Både vertikalt och horisontellt, långt och kort, brett och litet, varje anslutning fick en passande radiator.

Komplett värmesystem

Även om Delta-radiatorerna lyckas värma upp de rum de är placerade i utgör de bara en del av stadshusets kompletta värmesystem. Philip Teysen förklarar: "Utöver radiatorerna har vi även installerat cirka 140 fläktkonvektorer i hela huset och bottenvåningen värms delvis upp av golvvärme. Den huvudsakliga energiförbrukaren i det här systemet är den kalla utomhusluften som kommer in via de fem luftgrupperna och måste värmas upp på vintern."

Fjärrvärme

Stadshuset i Antwerpen använder för närvarande gas som sin huvudsakliga värmekälla, men det har gjorts åtgärder för att övergå till fjärrvärme vid ett senare tillfälle. Då kan restvärme från den närbelägna avfallsförbränningsanläggningen Isvag användas för att ge bränsle åt den betydande värmeförbrukningen i det stora stadshuset. En förstudie måste först visa om det är fördelaktigt att bygga ett komplett värmenät på de små gatorna i Antwerpens centrum.