• Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Energieffektivisering

När och hur man luftar radiatorer

Radiatorer kräver i allmänhet väldigt lite underhåll. För att ditt värmesystem ska fungera effektivt är det dock bäst att lufta dina radiatorer före uppvärmningssäsongen. Luft kan fastna i värmesystemet, vilket gör att värmeavgivningen blir mindre optimal. För att du alltid ska kunna njuta av en behaglig värme guidar vi dig gärna genom processen för exakt luftning av dina radiatorer.
När och hur man luftar radiatorer

Varför lufta radiatorer

När du luftar en radiator släpper du ut den luft som finns innesluten. Detta är viktigt för att få en jämn och behaglig värme. Eftersom varm luft stiger naturligt fastnar den längst upp i radiatorn och förhindrar att varmvattnet cirkulerar i hela radiatorn. Detta kan lätt skapa kalla fläckar. Luften måste avlägsnas så att radiatorn kan fyllas med vatten och värmas upp ordentligt. Det är bara en helt ventilerad radiator som kan leverera full värmeeffekt och säkerställa ett behagligt inomhusklimat.

När ska en radiator luftas?

Vi rekommenderar att du luftar dina radiatorer minst en gång om året, helst på hösten, för att se till att ditt värmesystem är i toppskick inför en ny uppvärmningssäsong. Men om du märker att dina radiatorer känns kalla upptill eller tar lång tid på sig att värma rummet kan det vara nödvändigt att vidta åtgärder tidigare. Detsamma gäller för bubblande eller tickande ljud. Om du märker att en radiator låter konstigt när du vrider upp termostathuvudet innebär det vanligtvis att luftbubblor rör sig inuti radiatorn. Detta kan leda till syrekorrosion i radiatorn, så se till att lufta radiatorn snarast möjligt.

Lufta radiatorer

Att lufta radiatorer är faktiskt ganska enkelt. Allt du behöver är en luftningsnyckel, några trasor eller en gammal handduk och en bricka för att samla upp eventuellt överskottsvatten.

Innan du kan lufta en radiator måste du öppna termostathuvudet helt så att så mycket syre som möjligt frigörs från vattnet. Stäng sedan av värmepannan och vänta en stund (beroende på systemets storlek) för att låta luft samlas i systemets högsta punkter. När radiatorn har svalnat kan du påbörja själva luftningen. Om du luftar radiatorer på flera våningsplan bör du börja på nedervåningen och arbeta dig uppåt. Börja med den radiator som är längst bort från pannan på respektive våningsplan, eftersom det troligtvis är den som innehåller mest luft.

Håll den gamla handduken och brickan under radiatorns avluftningsventil. Du hittar den vanligtvis längst upp i det högra eller vänstra hörnet på radiatorn, på motsatt sida av termostaten. Stäng termostathuvudet och öppna sedan försiktigt luftningsventilen genom att vrida den instuckna luftningsnyckeln moturs. Du hör ett väsande ljud. Det är luften som strömmar ut. När vattnet börjar rinna ut stänger du ventilen och ställer in termostathuvudet på önskat värde. När alla radiatorer har luftats slår du på värmen igen och kontrollerar att de värms upp ordentligt.

När du är klar är det även viktigt att kontrollera vattentrycket i centralvärmesystemet för att se om det behöver fyllas på. Var försiktig när du fyller på vatten. Om detta behöver göras ofta kan det tyda på en läcka i systemet eller en defekt expansionstank, vilket bör åtgärdas så snart som möjligt.

Professionell hjälp

Även om det är lätt att själv lufta en radiator är det i vissa fall klokt att kalla in en fackman. Om du aldrig har luftat en radiator förut eller är osäker, tveka inte att först konsultera en VVS-tekniker. Han eller hon kan ge tips om vad du själv kan göra och vad du behöver be en expert om hjälp med. Om en radiator inte är helt horisontellt monterad, dvs. lutar nedåt mot ventilen, kan det vara svårt att lufta radiatorn. Kontakta i så fall en rörmokare.