Moderna radiatorer vid renovering

 

En modern heminredning bygger lika mycket på det visuella som på det funktionella. Det är en klar fördel om inredningen är lättskött, praktisk och fungerar i moderna energieffektiva system. Även värmen och moderna radiatorer har fått en helt ny dimension i modern heminredning. De senaste två decennierna har det absolut vanligaste sättet att installera värme varit ett golvvärmesystem ihop med värmepump. Denna trend fortsätter, men är inte längre det enda alternativet i moderna byggnader.

 

En radiator får synas i modern inredning. Vattenburna radiatorer är världens bäst kända och mest använda värmelösning. Ändå glöms radiatorn ofta bort vid renovering och inredning. Varför lämna en så viktig del av inredningen helt orörd? Kanske för att vi leverantörer varit dåliga på att lyfta fram radiatorns fördelar? Golvvärme är enligt många människor, särkilt de som bygger nytt, den bästa och kanske enda lösningen. Golvvärme i all ära, den är en viktig del även i Purmos produktportfölj, men vi anser det är dags att lyfta fram radiatorns fördelar som en viktig inredningdetalj.

Idag väljer många golvvärme när de bygger nytt hus. Ofta av ”estetiska” skäl, då värmen blir osynlig och inga radiatorer behöver tas i beaktande vid möblering. Denna trend fortsätter, men är inte längre det enda alternativet i moderna byggnader. Argumentet för varma golv är heller inte lika starkt längre då dagens välisolerade hus och lågtemperatursystem gör att golvet ofta håller lägre yttemperatur än foten. Upplevelsen av varma golv är starkt kopplat till golvmaterialet och dess värmeledningsförmåga.

Moderna radiatorer lämpar sig mycket väl vid renovering samt för lågtemperaturssystem med till exempel värmepump som ny värmekälla. Detta är inte allmänt känt – många hävdar att golvvärme är det enda och bästa alternativet för lågtemperatursystem. Det är däremot en myt! Radiatorer passar utmärkt i lågtempererade system. Radiatorernas vattenutrymme är relativt litet och konvektionsytan stor. Dessa egenskaper gemensamt betyder snabb reaktionsförmåga och bra energiekonomi. 

Moderna radiatorer fungerar utmärkt i lågtemperatursystem, vilket är en fördel speciellt i renoveringsobjekt, där det inte alltid är möjligt att installera golvvärme. Radiatorer har även en mängd andra fördelar i modern heminredning. Radiatorn motverkar effektivt kallras från fönster, vilket naturligtvis är extra viktigt vid kalla vinterdagar. Dessutom ger radiatorn en skön strålningsvärme, vilket visat sig vara en mycket viktig parameter i hur människan upplever värme. Lite som att sitta framför en värmande brasa.

Moderna radiatorer i lågtemperatursystem

Lågtemperaturradiatorer är det mest värme- och kostnadseffektiva sättet att snabbt och bekvämt uppnå och bibehålla en optimal rumstemperatur. Purmo radiatorer kan användas vid flertalet tilloppstemperaturer, men de lämpar sig bäst för låga temperaturer. Forskning har visat att lågtemperaturradiatorer värmer upp ett utrymme till optimal rumstemperatur precis lika effektivt som traditionellt dimensionerade radiatorer (med högre systemtemperaturer). Men eftersom energibehovet är mindre för att uppnå och bibehålla rumstemperaturen är lågtemperaturradiatorer mer kostnadseffektiva.

Moderna radiatorer har utvecklats mycket sedan de klumpiga värmeelement som fanns för 40 år sedan. Tidiga stålpaneltyper hade en plan panelkonstruktion med högt vatteninnehåll (A). Därefter följde införandet av konvektorflänsar mellan vattenkanalerna, som ökade deras värmeavgivning (B). Under årens lopp upptäckte man att värmeavgivningen kunde ökas genom att minska vatteninnehållet och att placera flänsarna i kontakt med de varmare kanalerna (C). Inte förrän kanalerna plattades till i den sexkantiga optimerade form som vi ser här, kunde kontaktytan maximeras och värmeavgivningen optimeras fullständigt (D).

Moderna radiatorer. Stålpanelradiator 1970-2000 talet.

Funktion och form i modern heminredning

En viktig funktionell aspekt är att golvvärme inte behövs i alla utrymmen i ett modernt hus. En kombination av golvvärme i våtutrymmen och radiatorer i utrymmen där man snabbt kan ta tillvara så kallade fria värmekällor (solljus, brasvärme, värme från elektronik) är inte bara en funktionell utan även en komfortabel värmelösning.

Värmebehovet har minskat genom förbättrad isolering och många länder går mot nästan noll energihus för att förbättra energiprestandan i nya byggnader. Det finns olika nationella regelverk i Europa, och målsättningen för förbättring av energiprestanda avtalas individuellt för varje medlemsland i EU. Trots att mål och mätningar varierar mellan olika länder, pekar den allmänna trenden i Europa neråt när det gäller målvärden för energiförbrukning.

Modern inredning med diskreta designradiatorer

Vertikala designradiatorer kan användas på många sätt i modern inredning. I ett badrum har du ofta begränsat med utrymme. På en smal vägg placeras lätt en snygg slät radiator som till exempel Tinos. Tinos kan förses med en handduksstång som tillbehör. En vertikal radiator ger rikligt med strålande värme längs med hela kroppen. Du förnimmer det bäst mot bar hud. Tinos kan även kombineras med golvvärme i större badrum, men fungerar även fint helt allena i ett badrum. Använd en kontrasterande färg om du vill lyfta fram radiatorn. Tinos i vit RAL 9016 matchar badrummets övriga detlajer mot en turkos vägg. Lek gärna med färgerna!

Samma Tinos radiator kan även te sig mycket diskret mot en vit vägg. Den syns knappt, men stör inte heller ögat på det sätt som en traditionell horisontal radiator kunde göra om den placeras rakt på en vardagsrumsvägg utan fönster. I modern inredning ser man ofta stora fönsterlösningar och terrassdörrar som täcker hela väggytan. Måste man installera golvvärme vid en sådan renovering? Nej. Radiatorns bästa plats är naturligtvis under fönstret, där den även förhindrar kallras, men den kan även placeras vertikalt bredvid fönstret om situationen så kräver. Nytänket i detta fall är att du nyttjar radiatorvärmen vertikalt istället för horisontalt.

Moderna radiatorer har ändrats mycket till utseendet. De finns att fås i en mängd olika färger och de kan placeras framför stora fönster, under höga fönster, vertikalt och även som heminredning i vardagsrum, badrum och entréer.

Moderna radiatorer kan även integreras i en bänk eller varför inte ett bord? Låt dig inspireras av nya lösningar.

Kos V från Purmo i modern heminredning. Den moderna radiatorn döljer sig bakom spegelglaset.

Kos V från Purmo i modern heminredning. Den moderna radiatorn döljer sig bakom spegelglaset.

Moderna radiatorer är snygga också

TP Plan och Ramo är två moderna panelradiatorer med slät frontpanel. TP Plan är helt slät, medan TP Ramo har vågräta linjer i frontpanelen. Båda typerna är anpassade för lågtemperatur och passar utmärkt vid renovering. De kan förses med olika tillbehör för att underlätta monteringen. Till exempel finns TP Flex som möjliggör mittkoppling, ifall ditt hus har mittkopplade radiatorer från tidigare. Ett annat praktiskt tillbehör är TP Rak 4 som möjliggör en lägre bygghöjd under fönstret tack vare att rören placeras bakom radiatorn. Båda tillbehören TP Flex och TP Rak 4 är patenterade och unika för TP Plan och Ramo radiatorerna.

Purmo radiatorerna är ämnade för slutna vattenburna värmesystem, det vill säga system där fri syretillförsel är förhindrad.